Specialisten (poli)klinieken

Tijdens uw behandeling bij SEIN kunt u te maken krijgen met verschillende specialisten, deskundig op hun eigen vakgebied. Zij werken multidisciplinair. Dat wil zeggen dat zij nauw met elkaar samenwerken. De specialisten buigen zich over de vaak ingewikkelde zorgvragen om te komen tot optimale diagnostiek, behandeling en ondersteuning. 

Locaties van SEIN

SEIN heeft dertien poliklinieken verdeeld over Midden- en West-Nederland en Noord- en Oost-Nederland. Niet alle specialisten zijn werkzaam op alle poliklinieken. Soms wordt u naar een gespecialiseerde behandelaar op een andere locatie verwezen. De klinieken voor een kortere of langere opname zijn gevestigd in Heemstede en Zwolle. 

Verdeling SEIN Midden- en West-Nederland en Noord- en Oost-Nederland