Wanneer kom ik in aanmerking voor een verwijzing

Op deze pagina

Bij epilepsieklachten gaat u eerst naar uw (huis)arts of neuroloog. Hij of zij kan u bijvoorbeeld medicijnen geven. Is de epilepsie moeilijk te behandelen? Of weet u nog niet zeker hoe de aanvallen ontstaan? Dan kan de arts u naar SEIN doorsturen. Onze medewerkers weten zeer veel over epilepsie en kunnen u verder helpen. Dat doen ze met de juiste diagnose, behandeling, ondersteuning en begeleiding.

Situaties voor verwijzing

  • Het is onduidelijk of u wel of geen epilepsie heeft
  • Na twee jaar epilepsie heeft u nog steeds aanvallen
  • De medicijnen werken niet goed genoeg (vanaf 2 anti-epileptica)
  • Naast epilepsie heeft u mentale of sociale problemen
  • De arts en/of u zelf denkt na over epilepsiechirurgie
  • U heeft ook een verstandelijke beperking
  • De epilepsie lijkt te maken te hebben met leerstoornissen
  • U wilt extra begeleiding als ouder van een kind met epilepsie
  • Als u zwanger wil worden terwijl u epilepsie medicijnen gebruikt
  • Bij een second opinion, de mening van een andere arts

Terug naar uw (huis)arts

Nadat u bij ons bent geweest, kunt u als het goed is weer vooruit. U weet welke epilepsie u heeft en welke behandeling u nodig heeft. Dus gaat u terug naar uw eigen huisarts of naar het ziekenhuis. Daar zullen ze u verder helpen.

Zijn uw epileptische aanvallen erg moeilijk te behandelen? Of heeft u veel problemen naast uw epilepsie? Dan kunt u onder behandeling blijven bij een van onze neurologen. Dat gebeurt altijd in overleg met uw eigen arts.

Soms heeft de epilepsie zoveel invloed op uw leven, dat u dag en nacht zorg nodig heeft. In deze situatie mag u bij ons komen wonen of logeren. Bekijk alvast uw mogelijkheden zijn en hoe het aanmelden werkt.

Wonen en logeren bij SEIN

Vergoeding van ziekenhuiszorg

Alle ziekenzorg bij SEIN (behalve rijbewijskeuringen), vallen onder uw basisverzekering. Maar u moet eerst uw eigen risico opmaken. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen hoeveel u bij wie vergoed krijgt.

Wonen of logeren bij SEIN

Wilt u zich aanmelden voor wonen of logeren bij SEIN of meer weten hierover? Kijk op: Aanmelden of verwijzen wonen en logeren bij SEIN