Verwijzers

Symposium

Epilepsie behandelen doen we samen. Tijdens het symposium van SEIN voor alle professionals die zich bezighouden met epilepsie kwamen de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, behandeling en co-morbiditeit van epilepsie aan bod. Deze dag stond ook in het teken van het gezamenlijk vormgeven van de medische zorg aan mensen met epilepsie vanuit tweede- en derdelijnszorg. Daarbij was speciale aandacht voor de mogelijkheden binnen de bestaande epilepsienetwerken op landelijk en internationaal niveau.