Patiënt doorverwijzen naar SEIN

Voor de diagnose en behandeling bij een van de poliklinieken, klinieken of Slaap-Waakcentra van SEIN heeft de patiënt een doorverwijzing nodig van een huisarts, neuroloog of kinderarts. Voor wonen of dagbesteding bij SEIN is een indicatie nodig van de gemeente of het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Informatie over verwijzing

/

Doorverwijzing naar polikliniek voor epilepsie

SEIN heeft twaalf poliklinieken in Midden- en West-Nederland en Noord- en Oost-Nederland. U kunt de patiënt doorverwijzen naar de desbetreffende polikliniek met een eigen verwijsbrief of gebruikmaken van onze voorbeeldverwijsbrief. De verwijsbrief ontvangen wij bij voorkeur per post. 

Poliklinieken in Midden- en West-Nederland
Klik voor de contactgegevens op de polikliniek van uw keuze. Is de betreffende polikliniek niet bereikbaar dan kunt  u in geval van spoed het algemene nummer in Heemstede bellen: 023 - 55 88 00. U krijgt dan een keuzemenu waarbij ook de optie spoed genoemd wordt. Wanneer u daarvoor kiest, krijgt u iemand aan de lijn die de dienstdoende neuroloog in kan schakelen.

Poliklinieken Noord- en Oost- Nederland
Klik voor de contactgegevens op de polikliniek van uw keuze. Is de betreffende polikliniek niet bereikbaar dan kunt u in geval van spoed het algemene nummer in Zwolle bellen:  038 - 845 71 71. U krijgt dan iemand aan de lijn die de dienstdoende neuroloog in kan schakelen. 

Doorverwijzing naar Slaap-Waakcentrum

Het Slaap-Waakcentrum SEIN is gespecialiseerd in slaap- en waakstoornissen en heeft een vestiging in Groningen, Heemstede en Zwolle. Patiënten met complexe slaap- en waakstoornissen kunnen bij het Slaap-Waakcentrum SEIN terecht voor diagnose en behandeling. U kunt de patiënt doorverwijzen via een verwijsbrief. De verwijsbrief ontvangen wij bij voorkeur per post.

Klik voor de contactgegevens op het Slaap-Waakcentrum van uw keuze.  

Doorverwijzing naar woonzorg en dagbesteding

SEIN heeft woonvoorzieningen en dagbesteding in Heemstede, Cruquius en Zwolle. Om bij SEIN te kunnen wonen, logeren of om gebruik te kunnen maken van de dagbesteding is een indicatie of beschikking nodig van de gemeente of het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). De afdeling Zorgbemiddeling kunt u van informatie voorzien over de aanmelding.  

Doorverwijzing voor consulentschap in VG-instelling

In instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking houdt een neuroloog van SEIN spreekuur voor mensen met epilepsie. Deze consulentschappen vervult SEIN in zo’n 40 verstandelijk gehandicapten (VG)-instellingen,verdeeld over Midden- en West-Nederland en Noord- en Oost-Nederland. Lees meer over de consulentschappen van SEIN

Aanmelden voor consulentschap 

  • Voor aanmelden is nodig een verwijsbrief, een kopie van een ID-bewijs en een kopie van de verzekeringspas van de patiënt. 
  • Voor de verwijsbrief kunt u ook gebruik maken van het verwijsformulier van SEIN. De verwijsbrief ontvangen wij bij voorkeur per post. U kunt de verwijsbrief sturen naar het poliklinieksecretariaat van SEIN waar de patiënt is aangemeld voor het consulentschap spreekuur. 

Voor meer informatie over de consulentschappen kunt u contact opnemen met:
De Medische Registratie in Heemstede: 023- 558 8111, e-mail of
Polikliniek Volwassenen Zwolle: 038 - 845 7195, e-mail.

In geval van spoed

In geval van spoed kunt u contact opnemen met onze vestiging in Heemstede of Zwolle. U vraagt dan naar de dienstdoende neuroloog.  

Locatie Heemstede

  • Algemeen nummer in Heemstede: 023 - 55 88 000. 
    U krijgt een keuzemenu waarbij ook de optie spoed genoemd wordt. Wanneer u daarvoor kiest, krijgt u iemand aan de lijn die de dienstdoende neuroloog in kan schakelen.

Locatie Zwolle

  • Algemeen nummer in Zwolle:  038 - 845 71 71.
    U krijgt iemand aan de lijn die de dienstdoende neuroloog in kan schakelen.