Verwijzers

Symposium oktober 2019

Epilepsie behandelen doen we samen. Tijdens het symposium van SEIN in 2019 kwamen de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, behandeling en co-morbiditeit van epilepsie aan bod. Deze dag stond ook in het teken van het gezamenlijk vormgeven van de medische zorg aan mensen met epilepsie vanuit tweede- en derdelijnszorg. Daarbij was speciale aandacht voor de mogelijkheden binnen de bestaande epilepsienetwerken op landelijk en internationaal niveau.