Consulentschappen

Op deze pagina

In instellingen voor verstandelijk gehandicapten vervult SEIN consulentschappen. Een neuroloog van SEIN houdt dan spreekuur voor cliënten met epilepsie. Tijdens het consult worden onder meer de medicijnlijsten en de aanvalslijsten doorgenomen. Meestal is de patiënt samen met een begeleider bij het consult aanwezig. Vaak is ook een verpleegkundig specialist of AVG erbij aanwezig.

SEIN heeft een contract met zo’n 50 VG-instellingen. 

Verwijzing

Voor het aanmelden van nieuwe patiënten vanuit VG-instellingen waarmee we een contract hebben, is een verwijsbrief nodig.

Voor de verwijsbrief kunt u ook gebruik maken van het verwijsformulier van SEIN.

Financiering

Het consult zal via een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De eigen bijdrageregeling is hierop van toepassing.