MijnSEIN

Inzicht in uw eigen dossier en toegang tot videoconsulten

In MijnSEIN staan de belangrijkste documenten voor u op een rij. Denk hierbij aan medicatiegegevens, laboratoriumuitslagen, afspraken en medische brieven van SEIN. Voor mensen die bij SEIN wonen  bijvoorbeeld ook verslagen en behandel- en ontwikkelplannen. Ook de videoconsulten verlopen via MijnSEIN. Voor uw psychologische behandeling hebben we een aparte digitale omgeving met vragenlijsten en modules. Hier kunt u inloggen via een daarvoor toegestuurde email.