HomeOver SEIN

SEIN: expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Bij SEIN zetten zo’n 1400 medewerkers zich in voor optimale zorg. Daarvoor beschikt SEIN over dertien poliklinieken, twee klinieken, drie slaap-waakcentra, drie woonlocaties, dagbesteding en een school voor speciaal onderwijs.

Jongeren en volwassenen met epilepsie en/of een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen bij SEIN dagbesteding afnemen. Het Logeerhuis kent diverse opvangmogelijkheden. Ook biedt SEIN ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen als gevolg van de epilepsie. Alle activiteiten zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen. SEIN doet verder wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van epilepsie en slaapproblemen. Dit gebeurt in samenwerking met academische ziekenhuizen en andere epilepsiecentra, zowel nationaal als internationaal. 

Missie, visie en strategie SEIN

SEIN verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen. Deze missie van SEIN is geformuleerd in het Strategisch Meerjarenbeleidsplan SEIN 2017-2020.

Richting 2020 wordt tevens de focus gelegd op behandeling van syncope. SEIN verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met deze aandoeningen. In onze contacten met cliënten en anderen zijn wij een partner en stellen wij de mensen centraal. 

In de visie van SEIN zijn de volgende drie strategische pijlers weergegeven:

  • SEIN is partner
  • De mens centraal
  • Expert in epilepsie en slaapgeneeskunde

Om dit te realiseren zijn de volgende kernwaarden van groot belang:

  • We zijn aanspreekbaar op openheid en transparantie, eerlijkheid, het nakomen van afspraken en toegankelijkheid.
  • We zijn innovatief  en investeren continu in onderzoek om de beste diagnose, behandeling en ondersteuning te bieden. We zetten onze kennis, ervaring en technologie graag in voor zorg op maat en delen die met anderen.
  • We zijn flexibel en halen inspiratie uit onze dynamische omgeving. We hebben een dienstverlenende opstelling en vinden in goede samenwerking creatieve antwoorden op complexe vragen.

De kernwaarden helpen ons om de drie strategische pijlers na te streven.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/