Klachten en suggesties

Op deze pagina

Uw klachten en suggesties zijn welkom

Bij SEIN werken medewerkers die zich hebben verdiept in epilepsie en slaapproblemen. Zij doen er alles aan om goede zorg te verlenen. Bent u toch niet tevreden? Vertel het ons. Zo kunnen we onze zorg verbeteren. Maar ook als u wel tevreden bent en bijvoorbeeld tips heeft om het nog beter te maken, horen wij dat graag.

In gesprek gaan, hoe gaat dat?

Leg uw probleem eerst voor aan degene met wie u het meest contact heeft. Dat kan bijvoorbeeld uw neuroloog, begeleider of de manager van de afdeling zijn. Hij of zij kan met u meedenken en u doorverwijzen.

Wij proberen dat snel te doen: het is belangrijk dat u niet lang met uw klacht hoeft rond te lopen. Ook kunt u uw mening over hoe de zorg kan worden verbeterd aan de bewoners- of patiëntencommissie vertellen.

Opmerkingen of verbeteringen?

Laat het gerust aan ons weten door een e-mail te sturen naar info@sein.nl. We staan u graag te woord.

Klachtenreglement

Lees ook onze klachtenregeling 

De klachtenfunctionaris

Wilt u liever met iemand anders praten? U kunt daarvoor de onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Ook familieleden en vrienden kunnen met de klachtenfunctionaris contact opnemen. De klachtenfunctionaris biedt een luisterend oor en staat u bij om de klacht door middel van bemiddeling tot een oplossing te brengen.

Mocht er geen oplossing mogelijk zijn dan kan de klachtenfunctionaris u ook helpen om de klacht door een externe klachtenbehandelaar te laten onderzoeken. Alle klachten worden bijgehouden en hierbij wordt de geheimhoudingsplicht in acht genomen.

Ingrid de Vreede

Ingrid de Vreede
klachtenfunctionaris SEIN
E-mail: i.devreede@hetlsr.nl
Tel: 06-46 37 31 47

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Sommige cliënten krijgen te maken met de Wet zorg en dwang (Wzd). Zij hebben hierbij recht op hulp van een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Volgens de Wzd mogen zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg bieden als iemand dat niet wil. Dat mag alleen als het niet anders kan, na het bekijken van alternatieven.

Heeft u een vraag of klacht over onvrijwillig geboden zorg of ondersteuning bij SEIN? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon Wzd. Deze persoon is onafhankelijk en niet in dienst bij SEIN. Hij of zij behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en geeft gratis ondersteuning.

Cynthia Klaasing
cliëntvertrouwenspersoon Wzd voor Cruquius en Heemstede
E-mail:c.klaasing@zorgstem.nl
Tel: 06-40 38 53 06

Een formele klacht

Kunt u het probleem niet met de klachtenfunctionaris of de cliëntvertrouwenspersoon Wzd oplossen? Dan geeft SEIN de mogelijkheid een formele klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtbehandelaar.

Die klachtbehandelaar onderzoekt de klacht en geeft een onafhankelijk advies aan de raad van bestuur. Binnen zes weken na het indienen van de klacht krijgt u antwoord van de raad van bestuur. Dan hoort u welke maatregelen SEIN neemt om uw probleem op te lossen.

Zie hiervoor ook het klachtreglement van SEIN.


Jessica Dijkstra
cliëntvertrouwenspersoon Wzd Zwolle
E-mail: j.dijkstra@hetlsr.nl
Tel: 06 – 15 56 95 37
Bij geen gehoor: 088-2015900 (bereikbaarheidsdienst)

Laatste stappen

Heeft u bovenstaande stappen binnen SEIN doorlopen, maar bent u toch niet tevreden? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen of de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Ook kunt u het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Heeft u een verzoek ingediend om financiële vergoeding van (im)materiële schade? Dan behandelt onze aansprakelijkheidsverzekeraar uw klacht.

Neem contact op

met de klachtenfunctionaris via onderstaand formulier. 

Velden met * zijn verplicht