Klachten en suggesties

Op deze pagina

Uw klachten en suggesties zijn welkom

Bij SEIN werken medewerkers die zich hebben verdiept in epilepsie en slaapproblemen. Zij doen er alles aan om goede zorg te verlenen. Bent u toch niet tevreden? Vertel het ons. Zo kunnen we onze zorg verbeteren. Maar ook als u wel tevreden bent en bijvoorbeeld tips heeft om het nog beter te maken, horen wij dat graag.

In gesprek gaan, hoe gaat dat?

Leg uw probleem eerst voor aan degene met wie u het meest contact heeft. Dat kan bijvoorbeeld uw neuroloog, begeleider of de manager van de afdeling zijn. Hij of zij kan met u meedenken en u doorverwijzen.

Wij proberen dat snel te doen: het is belangrijk dat u niet lang met uw klacht hoeft rond te lopen. Ook kunt u uw mening over hoe de zorg kan worden verbeterd aan de bewoners- of patiëntencommissie vertellen.

Opmerkingen of verbeteringen?

Laat het gerust aan ons weten door een e-mail te sturen naar info@sein.nl. We staan u graag te woord.

De vertrouwenspersoon

Wilt u liever met iemand anders praten? U kunt de vertrouwenspersoon voor cliënten inschakelen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en helpt u om een klacht in te dienen. Ook familieleden en vrienden kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon. SEIN houdt alle klachten bij en gaat netjes om met de geheimhoudingsplicht.

Ingrid de Vreede

Ingrid de Vreede
cliëntvertrouwenspersoon SEIN
E-mail: i.devreede@hetlsr.nl
Tel: 06-46 37 31 47

Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Sommige cliënten krijgen te maken met de Wet zorg en dwang (Wzd). Zij hebben hierbij recht op hulp van een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

Volgens de Wzd mogen zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg bieden als iemand dat niet wil. Dat mag alleen als het niet anders kan, na het bekijken van alternatieven.

Heeft u een vraag of klacht over onvrijwillig geboden zorg of ondersteuning bij SEIN? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon Wzd. Deze persoon is onafhankelijk en niet in dienst bij SEIN. Hij of zij behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en geeft gratis ondersteuning.

Cynthia Klaasing

Cynthia Klaasing
cliëntvertrouwenspersoon Wzd
voor Cruquius en Heemstede
E-mail: c.klaasing@zorgstem.nl
Tel: 06-40 38 53 06

De klachtenfunctionaris

Kunt u het probleem niet met de vertrouwenspersoon oplossen? Dan mag u de situatie aan de klachtenfunctionaris voorleggen.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht en geeft een onafhankelijk advies aan de Raad van Bestuur. Binnen zes weken na het indienen van de klacht krijgt u antwoord van de Raad. Dan hoort u welke maatregelen SEIN neemt om uw probleem op te lossen.

Klacht indienen bij de klachtencommissie

Heeft u een klacht over een gedwongen opname bij SEIN of u bent niet tevreden over de klachtenfunctionaris? Dan kunt u naar de klachtencommissie van SEIN. De vertrouwenspersoon kan u helpen bij het opstellen van zo'n klacht.

Laatste stappen

Heeft u bovenstaande stappen binnen SEIN doorlopen, maar bent u toch niet tevreden? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de burgerlijk rechter of de Geschillencommissie Zorg. Heeft u een verzoek ingediend om financiële vergoeding van materiële schade? Dan behandelt onze aansprakelijkheidsverzekeraar uw klacht.

Neem contact op

Velden met * zijn verplicht