Research

Wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie en slaap-waakstoornissen

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om SEIN als expertisecentrum verder te ontwikkelen. Door dat onderzoek kunnen we onze zorg nog beter maken. Onze wetenschappelijke onderzoeken zijn wereldwijd bekend, ieder jaar publiceren we wetenschappelijke artikelen over onze resultaten. Voor het onderzoek werken we samen met (inter)nationale universiteiten, ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen.

Onderzoek naar epilepsie

Het onderzoek richt zich op het vinden van de beste manier om epilepsie te behandelen en mogelijk zelfs te voorkomen. Dit sluit aan bij onze visie: de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie verhogen. Dat heeft niet alleen voordelen voor de patiënt, maar ook voor de maatschappij.

Onderzoek naar slaap-waakstoornissen

Binnen ons Slaap-Waakcentrum doen we onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van verschillende slaap- en waakstoornissen. Ook doen we onderzoek naar nieuwe behandelingen.

Direct naar onze onderzoeksthema's

SEIN innoveert!

Met SEIN innoveert! verzamelen we ideeën om de epilepsie- en slaapzorg te verbeteren. Daarbij koppelen we wetenschappelijke resultaten met (technologische) innovaties in de zorg. Goede ideeën voeren we zoveel mogelijk uit, zodat onze patiënten er meteen voordeel van hebben. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de robot Pepper, Symphonic eMotions en Google Home Hub.

Meer over SEIN innoveert!

Medewerkers Research

  • Neuroloog
  • Neuroloog en somnoloog
  • Neuroloog
  • Neuroloog
  • Neuroloog en somnoloog

Ik wil als dokter samen met mijn patiënt zo goed mogelijk begrijpen wat er speelt en daar de best mogelijke behandeling aan koppelen. Verder doe ik wetenschappelijk onderzoek naar EEG biomarkers van epilepsie en begeleid ik diepte-EEG registraties in het UMC Utrecht.

Mw. dr. M. Zijlmans
Mw. dr. M. Zijlmans
portret neuroloog M. Zijlmans
Naar alle specialisten