Research

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om SEIN als expertisecentrum verder te ontwikkelen. Door dat onderzoek kunnen we onze zorg nog beter maken. Onze wetenschappelijke onderzoeken zijn wereldwijd bekend, ieder jaar publiceren we wetenschappelijke artikelen over onze resultaten. Voor het onderzoek werken we samen met (inter)nationale universiteiten, ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen.

SEIN innoveert!

Met SEIN innoveert! verzamelen we ideeën om de epilepsie- en slaapzorg te verbeteren. Daarbij koppelen we wetenschappelijke resultaten met (technologische) innovaties in de zorg. Goede ideeën voeren we zoveel mogelijk uit, zodat onze patiënten er meteen voordeel van hebben. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de robot Pepper, Symphonic eMotions en Google Home Hub.

Meer over SEIN innoveert!