HomeOver SEINSteun SEIN

Steun SEIN met uw donatie

Epilepsie en slaapproblemen hebben een grote impact op het dagelijks leven. SEIN verkleint die impact zoveel mogelijk. Door goed te luisteren naar onze patiënten, cliënten (bewoners van SEIN) en hun familieleden/verwanten, kan SEIN actief inspelen op specifieke behoeftes en op de zorgvraag van patiënten en cliënten.

U kunt hieraan bijdragen. Met uw donatie doet SEIN wetenschappelijk onderzoek, kan SEIN de zorg verder verbeteren en het speciaal onderwijs toegankelijk houden. Dat betekent veel voor onze patiënten en cliënten.

Wetenschappelijk onderzoek

SEIN wil blijven innoveren, juist op het wetenschappelijke vlak. SEIN concentreert zich op het verbeteren van diagnose- en behandelmogelijkheden. Zo heeft SEIN een vriendelijkere manier ontwikkeld om langdurige aanvallen te onderbreken: de Midazolam neusspray. Dit middel is prettiger in het gebruik, maar even effectief als de traditionele Rectiole, die rectaal moet worden toegediend. Vandaar dat de neusspray nu het meest gebruikte middel is om aanvallen te stoppen.

Woonzorg en Onderwijs

Met uw donatie helpt u SEIN om bijzondere projecten te behouden die niet uit reguliere budgetten kunnen worden betaald. Denk aan de aanschaf van sport- en spelmaterialen, speeltoestellen of het verfraaien van een tuin. Hiervoor is SEIN aangewezen op de steun van particulieren en bedrijven.

Waardering

De patiënten, medewerkers en directie waarderen het zeer als iemand de stichting een warm hart toedraagt. U kunt zelf besluiten welk bedrag en met welke regelmaat u een gift wilt schenken. Ieder bedrag is welkom. Wilt u met ons bespreken wat de mogelijkheden zijn van het bieden van financiële steun? Neemt u dan contact op met de afdeling Fondsenwerving, per telefoon: 023-558 84 75 of e-mail.

U kunt ook zonder overleg geld storten op ING rekening NL83 INGB 0675 2511 25 op naam van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, onder vermelding van ‘donatie’. Als u dat wilt schrijft u erbij voor welk specifiek doel uw geld bestemd is, bijvoorbeeld: 'voor logeerhuis'. Wilt u anoniem doneren, schrijf er dan bij: 'anonieme donatie'.

SEIN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees meer over ANBI.

 

 

 

vr porn