HomeOver SEINSteun SEIN

Steun SEIN met uw donatie

SEIN is een expertisecentrum gespecialiseerd in zorg en behandeling, onderwijs en woonzorg voor mensen met epilepsie en/of aanvallen. Om de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie verder te verbeteren doet SEIN onderzoek naar en ontwikkelt kennis over epilepsie.

Leven met epilepsie heeft een grote impact op het dagelijks leven. Door te luisteren naar onze patiënten, cliënten (bewoners van SEIN) en hun familieleden/verwanten, kan SEIN actief inspelen op specifieke behoeftes en op de zorgvraag van patiënten en cliënten. Tevens kan gerichter onderzoek worden gedaan naar bijvoorbeeld een betere behandeling van complexe epilepsie.

Daarvoor is geld nodig en uw steun daarbij is onmisbaar.