Privacyverklaring

Op deze pagina

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, of u nu een patiënt of bezoeker van deze website bent. Bekijk hieronder onze privacyverklaring over medische dossiers en over websitebezoeken.

Zo gaan we met uw privacy om

SEIN verwerkt uw gegevens zodra u bij ons wordt ingeschreven. Met verwerken bedoelen we dat wij uw gegevens opslaan, bewaren, verstrekken aan uw zorgverleners om deze, na verloop van tijd, ook weer te verwijderen. Om uw privacy optimaal te beschermen voldoet SEIN aan de regels die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO).

Uw medisch dossier

In uw medisch dossier staan alle gegevens rondom uw behandeling, zoals onderzoeksuitslagen, (verwijs)brieven en medicatie. Deze zijn onder andere nodig voor de verzekering. Ook is het nodig om u goede zorg te bieden in samenwerking met andere zorgverleners, én om u goede zorg te bieden. Natuurlijk kunt u uw dossier inzien en laten aanpassen als dat nodig is.

Uw privacy als bezoeker van deze website

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan de website van SEIN worden geregistreerd. De statistieken van onze website zijn ingesteld volgens de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). SEIN gebruikt Google Analytics om gegevens over het gebruik van deze website bij te houden.

Contactgegevens poliklinieken

Bij contact en route vindt u het telefoonnummer, het e-mailadres en de locatie van uw polikliniek.