Privacyverklaring

Op deze pagina

SEIN is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat SEIN verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. 

Van wie verwerken wij gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, of u nu een patiënt, cliënt, contactpersoon, wettelijk vertegenwoordiger of bezoeker van deze website bent. U heeft het recht om te weten of, en zo ja welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en wat uw rechten zijn over deze gegevens. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij dit doen.

Contactgegevens SEIN

Postbus 540
2130 AM Hoofddorp
Telnr: 023 – 558 8000

Vragen of opmerkingen 

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring zelf, dan kunt u contact opnemen via privacy@sein.nl.