HomeOver SEINSEIN Innoveert!

SEIN innoveert!

Innovatie in de zorg is broodnodig. Het stijgende personeelstekort, de toenemende levensverwachting van de mens en technologische ontwikkelingen maken dat zorginnovatie steeds belangrijker wordt voor zorginstellingen. SEIN heeft daarom het platform “SEIN innoveert!” in het leven geroepen. Doel is om een beweging in gang te zetten: om samen met partners toonaangevende innovatie initiatieven van de grond te krijgen die bijdragen aan de missie en kernwaarden van SEIN. We werken daarbij in co-creatie. Dit houdt in dat we samen met patiënten, onderwijspartijen, bedrijven en andere zorginstellingen oplossingen bedenken voor uitdagingen in de praktijk.

Wat wij doen

Vaak staat of valt het succes van een innovatie met het vinden van de juiste partners. Vanuit “SEIN innoveert!” helpen wij om goede ideeën voor zorginnovatie concreet te maken, om de verbinding te maken met interne en externe partners en ruimte te creëren om te co-creëren en experimenteren. De aanpak is afhankelijk van de doelstelling van het innovatieproject. We zetten Living Labs op om technologische innovaties te testen in de praktijk, we organiseren inspiratiesessies om kennis te delen en co-creatie sessies om gezamenlijk innovaties te ontwikkelen. Het traject zal er voor ieder innovatieproject anders uitzien. Maar “SEIN innoveert!” helpt gedurende het hele innovatieproces: van de opstart van het innovatieproject, het faciliteren van bijeenkomsten en het monitoren van de gewenste resultaten.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/