Missie en visie

Op deze pagina

Missie en visie

De missie van SEIN is helder: wij verbeteren de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en slaapstoornissen. Wij stellen al onze kennis en kunde in het werk om dit te bereiken. Onze missie is vastgelegd in het Strategisch Meerjarenbeleidsplan SEIN 2022-2025.

Vanaf 2020 is SEIN ook gestart met de behandeling van syncope, dat is de benaming voor een kortdurende bewusteloosheid. Deze wordt veroorzaakt door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. SEIN stelt haar werkzaamheden ook in dienst van mensen met deze aandoening.

De visie van SEIN bestaat uit de onderstaande drie belangrijke pijlers:

  • SEIN is een expert in epilepsie en slaapgeneeskunde
  • SEIN werkt samen met andere partijen om de best mogelijke zorg voor mensen met epilepsie en/of slaapstoornissen te bieden
  • Bij SEIN staat de mens centraal

Om mensen met epilepsie en slaapstoornissen zo goed mogelijk te kunnen helpen, vinden wij de volgende zaken belangrijk:

  • We zijn betrokken, deskundig en gedreven.
  • SEIN is vooruitstrevend, we investeren in onderzoek om u de beste behandeling en ondersteuning te bieden. We zetten onze kennis en ervaring graag in voor zorg op maat.
  • Onze kernwaarden helpen ons om u altijd de beste zorg te kunnen geven.