Kwaliteit en veiligheid

Op deze pagina

Kwaliteit en veiligheid

U verdient de beste zorg voor epilepsie en slaapgeneeskunde. Dat krijgt u bij SEIN: een expertisecentrum dat medische zorg erg belangrijk vindt. 

Steeds verbeteren

We proberen de kwaliteit van onze zorg telkens beter te maken. Dit doen we door research te doen en opleidingen aan te bieden. En natuurlijk gebruiken we de tips van patiënten om aanpassingen te maken.

Externe beoordelingen

SEIN wordt regelmatig gecontroleerd door organisaties van buitenaf. Zij kijken of u inderdaad de zorg krijgt die u verdient. Dat wordt beoordeeld volgens nationale en internationale afspraken.

Zo meten wij kwaliteit

SEIN meet ook zelf de kwaliteit van zorg. Dat doen we door regelmatig de tevredenheid te meten. Bekijk hieronder welke manieren we hiervoor gebruiken.

Incidenten 

Natuurlijk doen we alles om u goede en vooral veilige zorg te bieden. Hiervoor hebben alle medewerkers afspraken met elkaar vastgesteld. Wat als er toch een vervelende gebeurtenis plaatsvindt? Onze medewerkers weten hoe zij hiermee om moeten gaan. Zij doen wat nodig is om het op te lossen. Ook melden ze de gebeurtenis, zodat anderen ervan kunnen leren.

Calamiteiten

Heeft de gebeurtenis ernstige gevolgen, die te maken hebben met de kwaliteit van de zorg? Dat noemen we een calamiteit.

Een calamiteit heeft grote gevolgen voor de patiënt, de naasten en betrokken zorgverleners. Daarom besteden we hier veel aandacht aan. Als er iets fout gaat, willen we weten wat er precies verkeerd is gegaan. We willen voorkomen dat diezelfde fout nog eens wordt gemaakt, zodat we de zorg kunnen verbeteren. 

Calamiteit melden en onderzoeken
Heeft er een zeer ernstig incident plaatsgevonden? Dan meldt de afdeling dat via het management aan de RVE-directeur. Deze meldt het aan de voorzitter raad van bestuur. Zij worden altijd geïnformeerd, ook als het nog niet zeker is of het een calamiteit is. De RVE-directeur meldt het incident bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Een melding van een zeer ernstig incident wordt onderzocht door een commissie. De commissie bestaat meestal uit mensen die losstaan van de afdeling(en) van het incident. Zij onderzoekt wat de oorzaak is en welke verbeteringen er moeten komen.

Calamiteiten in 2021

In 2021 zijn er twee calamiteiten gemeld aan IGJ. Na het uitvoeren van het calamiteitenonderzoek werd duidelijk dat bij geen van de meldingen daadwerkelijk sprake was van een calamiteit. Dat wil zeggen dat na onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van zorg niet in het geding is geweest.

Uw verhaal is belangrijk

De verhalen van de patiënt, familie of nabestaanden, zijn belangrijk voor het onderzoek. Daarom voert de commissie op vrijwillige basis een gesprek met hen. Ook zullen zij het uiteindelijke rapport ontvangen en bespreken. Ook als deze personen niet direct betrokken waren bij het incident.