Kwaliteitsbeeld

SEIN Lang Verblijf 2023 

Dit kwaliteitsbeeld laat zien hoe wij in 2023 binnen Lang Verblijf werkten aan goede zorg en ondersteuning voor onze bewoners.

Leeswijzer

Dit is het kwaliteitsbeeld 2023 van SEIN Lang Verblijf. In dit document delen wij graag hoe we hebben gewerkt aan het bieden van goede zorg en ondersteuning voor onze bewoners in 2023. Wij nemen jou mee op een reis door onze bouwstenen. Hieronder zie je de verschillende bouwstenen afgebeeld. Elke bouwsteen is beschreven in een hoofdstuk.

Voorheen werkten wij met het kwaliteitskader en dit jaar voor het eerst met het nieuwe kwaliteitskompas. Dat gaf ons de mogelijkheid om het kwaliteitsbeeld anders aan te pakken. Een kompas geeft namelijk geen grens/kader aan maar een richting, wat meer vrijheid geeft. Het doel was een kwaliteitsbeeld te creëren dat voor iedereen gemakkelijk en interessant is om te lezen. Om dit te bereiken, hebben wij meer gebruik gemaakt van beeldvorming in plaats van tekst. Bewoners, verwanten en medewerkers delen hun verhalen in verschillende vormen, zoals een video, interview, stripverhaal en tekening.

Bovendien hebben wij onze focus gericht op enkele voor ons relevante thema’s. Om het nog interessanter te maken, hebben wij de onderwerpen met onze lezers - waaronder bewoners, verwanten en medewerkers - gekozen. Dit jaar hebben wij deze selectie voor het eerst gedaan middels een themasessie, waarin wij samenkwamen en ideeën uitwisselden. Wil jij meer weten over deze themasessie? Lees dan het gedicht van Niels van der Veen

Voorwoord

Ilonka Wildenberg (directeur RVE LV) en Niels van der Veen (redactieraadslid en bewoner) introduceren de verschillende onderwerpen/bouwstenen van dit kwaliteitsbeeld door met elkaar in gesprek te gaan. Ben je benieuwd hoe zij tegen deze onderwerpen aankijken? 

Nawoord

Graag wil ik, Jean Willem Barzilay, als bestuurder van SEIN een reflectie geven op het kwaliteitsbeeld. Het geeft mij een positief gevoel om op dit inspirerende kwaliteitsbeeld te mogen reageren. Het enthousiasme van de redactieraad heeft mij in het hart geraakt. Dit vloeit ook voort uit de manier waarop de leden van de redactieraad zich in het kwaliteitsbeeld presenteren. Ik ben oprecht onder de indruk van het totaal plaatje van het stuk.

Het nieuwe kwaliteitskompas leidt tot het presenteren van een eerste kwaliteitsbeeld SEIN. Dit biedt mij gelijk de kans om hierop een reactie te geven. Wat mij direct opvalt is de betrokkenheid en het enthousiasme van onze bewoners binnen het kwaliteitsbeeld. Je proeft het samen regie nemen door het hele document. Dit terwijl in het verleden vaak kritiek door de cliëntenraad is geuit over het “vergeten van onze bewoners” in beleidstukken of notities. Ik ben blij dat op een open wijze niet alleen positieve-, maar ook verbeterpunten aan de orde komen. Een voorbeeld hiervan is het cliënt ervaringsonderzoek (CEO). Positief, maar tegelijkertijd intensief, is het breed bespreken van het CEO binnen Lang Verblijf. Ook de wijze van organiseren van het spiegelgesprek verdient van mij een pluim.