Organisatie en bestuur

Op deze pagina

Organisatie en bestuur

SEIN is een stichting met een raad van bestuur, resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s) en een raad van toezicht. De raad van bestuur geeft leiding aan alle RVE's. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur en kijkt of die zijn werk goed doet.

Raad van toezicht

Mw. M. Bonsen-Lemmers, Voorzitter
Mw. E. Tromp, lid voordracht OR
Dhr. J.C. van Rhijn, Lid
Dhr. F.J.M. van der Linden, Lid
Dhr. R.J. Roorda, Lid

Raad van bestuur

Dhr. Jean Willem Barzilay, stuurt als voorzitter raad van bestuur de RVE directeuren en ondersteunende diensten van SEIN aan.

Resultaat Verantwoordelijke Eenheden

SEIN kent vijf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) met ieder een eigen directeur:

Dhr. Prof. dr. J.W. Sander Directeur Wetenschappelijk onderzoek
Dhr. B. van Pagée RVE-directeur Noord- en Oost- Nederland
Dhr. B. van Pagée RVE-directeur Klinische Zorg Midden- en West-Nederland
Mw. M. Parmentier RVE-directeur School de Waterlelie
Mw. I. Wildenberg RVE-directeur Lang Verblijf Midden- en West-Nederland

Medezeggenschap

De medezeggenschap van patiënten en cliënten bij SEIN is georganiseerd volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. SEIN heeft een cliëntenraad, patiëntencommissies en bewonerscommissies die de belangen behartigen van de verschillende groepen in de organisatie.

De medezeggenschapsraad van de school de Waterlelie is georganiseerd volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Medezeggenschap medewerkers

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden heeft SEIN de medezeggenschap van medewerkers georganiseerd in een ondernemingsraad. Bij school de Waterlelie is dit onderdeel van de medezeggenschapsraad. 

Jaarverslagen

De jaarverslagen kunt u vinden op jaarverantwoordingzorg.nl. Of bekijk hier het meest recente jaarverslag:

ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Vestigingsadres: Achterweg 5 2103 SW Heemstede
Kamer van Koophandel 41222646
RSIN 001 027 827