HomeOver SEINOrganisatie en bestuur

Organisatie en bestuur

SEIN is een stichting met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht

Mevr. M. Bonsen-Lemmers voorzitter
Mevr. M.T.A. Tankink lid (voordracht cliëntenraad)
Mevr. E. Tromp lid (voordracht ondernemingsraad)
Dhr. J.C. van Rhijn lid
Dhr. F.J.M. van der Linden lid

Raad van Bestuur

Dhr. J.W. Barzilay voorzitter Raad van Bestuur

Resultaat Verantwoordelijke Eenheden

SEIN kent vijf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) met ieder een eigen directeur:

Dhr. Prof. dr. J.W. Sander Directeur Wetenschappelijk onderzoek
Mevr. R. Veldhuijzen van Zanten Directeur De Waterlelie (school)
Dhr. B. van Pagée RVE-directeur Noord- en Oost-Nederland
Dhr. B. van Pagée RVE-directeur Klinische Zorg Midden- en West-Nederland
Mevr. I. Wildenberg RVE-directeur Lang Verblijf Midden- en West-Nederland

De eenhoofdige Raad van Bestuur stuurt alle RVE's aan. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur terzijde met advies, en houdt toezicht op het bestuur.

Medezeggenschapsstructuur

Medezeggenschap van patiënten en cliënten is georganiseerd volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. SEIN heeft een cliëntenraad, patiëntencommissies en bewonerscommissies

De medezeggenschapsraad van School De Waterlelie is georganiseerd volgens de Wet medezeggenschap op scholen.

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden heeft SEIN de medezeggenschap van medewerkers georganiseerd in een ondernemingsraad. De ondernemingsraad van SEIN heeft een dagelijks bestuur van vier leden en heeft bij een voltallige bezetting vijftien leden.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/