Ethiek

Op deze pagina

Aandacht voor ethiek

Bij SEIN staat de mens centraal. Dit betekent dat wij u de best mogelijke zorg en behandeling geven en u behandelen zoals u behandeld wilt worden. SEIN is een zorgorganisatie die is ontstaan vanuit een christelijke inspiratie. Nog altijd beroept SEIN zich op de basiswaarden die hieraan verbonden zijn: aandacht voor de ethische aspecten in de zorg, aandacht voor de zingeving, solidariteit en rechtvaardigheid, aandacht voor kansarme en kwetsbare personen, openheid en respect voor elke levensovertuiging.

Goede zorg samen met u

Als patiënt, bewoner, leerling, familielid of anderszins betrokkene bent u belangrijk voor SEIN. Uw mening, uw wensen en uw waarden zijn van belang. We willen u behandelen met respect voor wie u bent en hoe u in het leven staat. Samen kijken naar wat het beste is om te doen of te laten om zo een behandeling of verblijf zo aangenaam en passend mogelijk te laten zijn. Het verlenen van zorg schept de verantwoordelijkheid om steeds met elkaar in gesprek te gaan over wat goed is om te doen en om dilemma’s bespreekbaar te maken.

In ons dagelijks leven en werk maken we voortdurend keuzes en afwegingen of we het goede doen. Vaak gaat dit vanzelf, bijna onbewust, maar het kan ook gebeuren dat er een spanningsveld of een dilemma ontstaat. De medewerkers van SEIN spreken regelmatig met elkaar over dilemma’s.

Commissie Ethiek

SEIN heeft een Commissie Ethiek. De Commissie Ethiek helpt medewerkers van SEIN moreel gevoelig te blijven en biedt vaardigheden om op adequate wijze met een dilemma om te gaan. Dat doen we in de vorm van een moreel beraad”. Moreel beraad is een gesprek waarin een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk centraal staat. Door met elkaar in gesprek te gaan kan duidelijk worden hoe het dilemma benaderd kan worden, wat er gedaan zou kunnen worden of hoe er in het vervolg mee omgegaan kan worden. Er zijn binnen SEIN gecertificeerde gespreksleiders die een moreel beraad kunnen leiden.

De Commissie bestaat uit mensen met verschillende functies die op diverse afdelingen binnen SEIN werkzaam zijn.

Contact

De Commissie Ethiek is bereikbaar via de e-mail: commissieethiek@sein.nl