Kosten en tarieven

Op deze pagina

Alle zorg die SEIN levert valt onder de basisverzekering. SEIN heeft met alle verzekeraars een contract afgesloten. De vergoeding van de zorg bij SEIN is daarom meestal 100%.

Bekijk uw polis

Alleen als u een budgetpolis of naturapolis heeft, kan het zijn dat uw verzekeraar minder dan 100% van de factuur vergoedt. De verzekeraar bepaalt in dat geval bij welke zorginstellingen u 100% van de zorg vergoed krijgt en bij welke zorginstellingen u een lager bedrag vergoed krijgt. De aard van de polis bepaalt dus of de zorg bij SEIN volledig wordt vergoed. Om hier zeker van te zijn, vragen wij u uw polis erop na te slaan of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u in 2023 de eerste 385 euro aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. De overheid heeft dat bedrag bepaald. U kunt er zelf voor kiezen het eigen risico te verhogen. Zorg voor kinderen onder de 18 jaar valt niet onder het eigen risico.

Zorgverzekeraar met een contract met SEIN

Voor 2023 heeft SEIN afspraken met alle zorgverzekeraars gemaakt.  Als u niet of in het buitenland verzekerd bent, betaalt u het passantentarief.

Contact met uw zorgverzekeraar

Benoem tijdens het contact met uw zorgverzekeraar altijd de hoofdlocatie van SEIN Heemstede, ook als u niet bij de hoofdlocatie onder behandeling bent. Noem naast locatie SEIN Heemstede ook de bijbehorende AGB-code: 06060702. Met deze gegevens kan de zorgverzekeraar u verder helpen.

Tijd tussen de behandeling en facturering

Tussen uw bezoek aan SEIN en het moment dat u een rekening ontvangt van SEIN of van de zorgverzekeraar, kan een lange tijd zitten. Houdt u daar rekening mee, juist ook als u een deel zelf moet betalen. In alle gevallen past SEIN de algemene betalingsvoorwaarden toe. 
Voor vragen over de vergoeding van uw behandeling kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Voor meer informatie over de zorgkosten kunt u ook kijken op: zorgwijzer.nl

Veelgestelde vragen

Contactformulier kosten en tarieven

Velden met * zijn verplicht

Woonzorg en dagbesteding

Woonzorg en dagbesteding wordt gefinancierd vanuit de Wlz of een PGB.
Meer informatie leest u hier.