Aanmelden

Op deze pagina

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden voor wonen bij SEIN, dan helpen wij u graag verder. Heeft u vragen over de aanmelding of twijfelt u of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee en overleggen samen met u of uw hulpvraag bij SEIN past.

U kunt zich aanmelden door ons digitale aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier bevat alle benodigde praktische en inhoudelijke informatie om te beoordelen of SEIN een passende verblijfszorg kan bieden.

Stappen voor een eventuele plaatsing;

Na de aanmelding volgt een aantal stappen om te komen tot een eventuele plaatsing:

Stap 1: Beoordeling
Uw aanmeldformulieren en de aanvullende informatie worden beoordeeld door de plaatsingscommissie, waarin onder andere een zorgbemiddelaar, een gedragswetenschapper, een maatschappelijk werker, een plaatsingscoördinator dagbesteding een arts-VG en een neuroloog vertegenwoordigd zijn. Als de plaatsingscommissie denkt dat SEIN een geschikte woonplek voor u heeft, of dat er nog aanvullende vragen zijn dan nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek.

Stap 2: Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek maken we graag kennis met u en bespreken we samen met u en uw verwanten welke zorg en ondersteuning op diverse leefgebieden nodig is. We willen u passende zorg bieden die aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

Stap 3: Terugkoppeling
Na het kennismakingsgesprek krijgt u een reactie of u op de wachtlijst komt. We kijken vanuit zorginhoud welke hulp op de diverse leefgebieden nodig is en onderzoeken of en waar we dit bij SEIN kunnen bieden. Het kan langer duren als er nog vragen zijn of als we zaken moeten uitzoeken. Hierover houden we contact met u of uw verwijzer.

Stap 4: Wachtlijst
Als u op de wachtlijst komt, houden we u op de hoogte van de voortgang. We blijven in contact met u en/of de verwijzer over uw plaats op de wachtlijst.

Stap 5: Plaatsing
Wanneer er een passende plek beschikbaar komt, nemen we contact met u op. We plannen een plaatsingsgesprek op locatie met u en uw naasten in. De medewerkers van de locatie bekijken samen met u of de locatie goed aansluit bij uw zorgvraag en hoe de begeleiding eruit moet zien. Als deze kennismaking positief verloopt, maken we afspraken over uw verhuizing en de start van de zorg.

Veelgestelde vragen

Aanmelden voor wonen of logeren

Aanmelden voor wonen of logeren kan via: 
Aanmeldformulier SEIN
Lang Verblijf

Het ingevulde formulier, met bijlagen, stuurt u naar:
E-mail: zorgbemiddeling@sein.nl
Post:
SEIN t.a.v. Zorgbemiddeling
Postbus 540
2130 AM Hoofddorp

Extra informatie

Wilt u meer lezen over de langdurige zorg en het aanmeldproces? Bekijk de langdurige zorg brochure.

Hulp nodig met aanmelden?

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgbemiddeling:
Telefoon: 023 - 558 8141
E-mail: zorgbemiddeling@sein.nl

Aanmelden voor logeren

In het logeerhuis krijgen kinderen en jongeren speciale verzorging. Dat gaat op basis van een Wlz-indicatie of ZIN-financiering. Bij Jeugdwet gaat het op basis van het persoonsgebonden budget (PGB)

Inclusie- en exclusiecriteria

Lees hier onze Inclusie- en exclusiecriteria - LV