Leer- en gedragsproblemen

Op deze pagina

Veel kinderen met epilepsie hebben leerproblemen. Dat zien we veel in de praktijk en het blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Deze leerproblemen kunnen samengaan met gedragsproblemen.

Onderzoek naar oorzaken

Sommige dingen kunnen elkaar versterken. Bijvoorbeeld epilepsie, medicijngebruik, de oorzaak van de epilepsie, leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie) en gedragsproblemen (bijvoorbeeld druk gedrag).

Om te weten wat de leerproblemen veroorzaakt, moeten we veel onderzoeken. Dat gebeurt met een team van verschillende experts. Dit noemen we een multidisciplinair onderzoek. Veel specialisten doen tegelijk onderzoek, binnen hun eigen vakgebied. 

Over het team

Het team bestaat uit de volgende onderzoekers: een kinderneuroloog, neuropsycholoog, psycholoog, speltherapeut, leerkracht, maatschappelijke werker en soms ook nog andere onderzoekers. Een EEG, of hersenfilmpje, wordt ook vaak gebruikt bij dit onderzoek. Meestal is dit onderzoek in de polikliniek, bijvoorbeeld via het 24-36 uurs onderzoeksprogramma in het Kinderepilepsiecentrum.

SEIN heeft ook een speciaal programma om in korte tijd leer- en gedragsproblemen te helpen oplossen.