Kinderdiagnostiek

Op deze pagina

Als uw kind zich anders gedraagt, is het niet altijd duidelijk wat er aan de hand is. Misschien denkt u dat om epilepsie gaat, maar weet u dat niet zeker. Het kan ook zijn dat u weet dat uw kind epilepsie heeft maar dat de behandeling niet goed werkt. Met onze 24-36 uurs diagnostiek krijgt u meer antwoorden op uw vragen.

Herkent u dit?

  • Is uw kind regelmatig afwezig, maar heeft eerder onderzoek nog niet vastgesteld dat het om epilepsie gaat?
  • Heeft uw kind nog steeds leerproblemen, ook als het al goede epilepsiemedicijnen krijgt?
  • Twijfelt de kinderneuroloog over de aard van de epilepsie?
  • Heeft uw kind overdag op school concentratieproblemen als gevolg van vermoeidheid door een verstoord slaappatroon?
  • Wil de huisarts een second opinion voor het behandelplan van uw kind?
  • Is uw kind aanvalsvrij, maar hebben de epilepsiemedicijnen vervelende bijwerkingen?
  • Zijn er nog vragen over de diagnose, behandeling of begeleiding van uw kind?

Zo kunnen wij helpen

Wij hebben alle kennis om u en uw kind te helpen. Hiervoor kunt u met uw zoon of dochter terecht in ons Kinderepilepsiecentrum. Er wordt een behandelprogramma ontwikkeld dat speciaal is bedoeld voor uw kind. Gedurende 24 tot 36 uur onderzoeken onze specialisten uw kind .Zij kijken wat er aan de hand is en wat eraan gedaan kan worden. Na een week bespreken ze een behandeladvies met u. Daarna begint de epilepsiebehandeling voor uw kind. Hoelang deze behandeling duurt, hangt af van de ernst van de epilepsie.

Kinderepilepsiecentrum

In het Kinderepilepsiecentrum werken veel specialisten samen: kinderneurologen, verpleegkundigen, laboranten, klinisch genetici, kinder(neuro-)psychologen, speltherapeuten, maatschappelijk werkers en ambulante (school)begeleiders. Zij combineren hun kennis en ervaring om uw kind zo goed mogelijk te helpen.

Verwijzing

Voor opname in het Kinderepilepsiecentrum heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, kinderarts of (kinder)neuroloog. 

 

Opname in het Kinderepilepsiecentrum

Het SEIN Kinderepilepsiecentrum is gevestigd in Heemstede. Tijdens de opname die 24 tot 36 uur duurt, verblijft uw kind op een eigen kamer. U als ouder of verzorger kunt ook blijven slapen.

Contact opnemen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Kinderepilepsiecentrum via telefoonnummer 023-558 8175 of e-mailadres kinderepilepsiecentrum@sein.nl .