Psychologisch onderzoek

Op deze pagina

Heeft u naast epilepsie ook last van een sombere stemming of angst? Of last van geheugen- of concentratie klachten?  Blijven de schoolprestaties van uw kind achter? Dan kan uw neuroloog  een psycholoog inschakelen voor een (neuro)psychologisch onderzoek. 

Wat doet de psycholoog bij SEIN?

De psycholoog onderzoekt de samenhang tussen deze problemen, de cognitieve gevolgen van uw soort epilepsie en de psychosociale omstandigheden. Dat kan bij kinderen en volwassenen, met en zonder verstandelijke beperking. Vaak gebeurt dat met behulp van (neuro)psychologisch onderzoek. 

Wat is neuropsychologisch onderzoek? 

Tijdens een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kijken we naar uw klachten en naar de ernst van deze klachten. Meestal gebeurt het onderzoek met tests en vragenlijsten. Op die manier probeert de psycholoog een beter beeld te krijgen van uw problemen. Zo kan hij of zij u advies geven en bijvoorbeeld een behandelplan opstellen.

Mogelijke redenen voor het onderzoek

  • Spanningen en emoties
  • Arbeidsonderzoek
  • Klachten op het gebied van uw geheugen, aandacht, concentratie, taalvaardigheden, ruimtelijk inzicht, planning of tempo
  • Voorbereiding voor epilepsiechirurgie
  • PNEA-traject

Hoe werkt het?

Eerst krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Daarin bespreekt u samen met de psycholoog uw klachten en vertelt u waarom u bent doorgestuurd. We kijken naar uw klachten, wanneer deze zijn ontstaan en of er andere dingen zijn die erbij horen. Ook nemen we samen uw dagelijkse leven door. Ook dingen die u misschien helemaal niet belangrijk vindt kunnen ons verder helpen. Soms kan het prettig zijn als er een naaste bij het intakegesprek aanwezig is.

Na dit gesprek wordt er gekeken of een testonderzoek nodig is. Dit testonderzoek wordt meestal op een andere dag gepland. Het onderzoek kan een paar uur duren of in sommige gevallen bijna een hele dag. Bij kinderen of bij mensen die snel moe zijn, wordt het onderzoek zo nodig over meerdere dagen verspreid.

Na het testonderzoek krijgt u een uitgebreid verslag van de psycholoog. Dit wordt binnen drie weken na het onderzoek met u besproken. In dit gesprek krijgt u advies en uitleg over de (psychologische) behandeling of trainingen die de psycholoog voor u heeft opgesteld.

Verschillende soorten tests