Onderwijs en begeleiding

Op deze pagina

Onderwijs en begeleiding

Een kind met een intensieve zorgvraag, moet zich op zijn of haar eigen tempo kunnen ontwikkelen. Daarom bieden we gespecialiseerde onderwijsondersteuning op school de Waterlelie, gevestigd op SEIN Cruquius. Bovendien voorziet het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) begeleiding aan kinderen en jongeren met epilepsie om hen te ondersteunen in hun onderwijstraject.

Naar school tijdens een opname

Als uw kind verblijft in onze kliniek in Heemstede, bieden wij de mogelijkheid voor uw kind om naar school te gaan bij de Waterlelie in Cruquius. De kinderen worden opgehaald met een busje. Als uw kind begeleiding nodig heeft, kan er een verpleegkundige meereizen.

De Waterlelie in Cruquius

De Waterlelie is een kenniscentrum voor onderwijs en epilepsie. Bij de Waterlelie geven we les aan leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG) en aan zeer moeilijk lerende kinderen. De mensen van De Waterlelie denken actief met u mee en begeleiden uw kind zo goed mogelijk. De Waterlelie biedt Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met de volgende keuzemogelijkheden:

  • Vervolgonderwijs
  • Arbeid
  • Beschutte arbeid
  • Taakgerichte en activerende dagbesteding
  • Belevingsgerichte dagbesteding

Meer informatie over De Waterlelie

Naar school met een schoolplan

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) is een organisatie die kinderen en jongeren met epilepsie ondersteunt in hun schoolgang. De medewerkers van LWOE zorgen ervoor dat deze kinderen de kans krijgen om naar school te gaan en ontwikkelen voor ieder van hen een aangepast schoolplan om optimaal te kunnen leren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met docenten, artsen en ouders en is van toepassing op alle onderwijsniveaus, van basis- en middelbare scholen tot het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en speciaal onderwijs. De begeleiders van LWOE beschikken over uitgebreide kennis van zowel onderwijs als epilepsie, wat hen in staat stelt om docenten en schoolpersoneel te voorzien van epilepsievoorlichting en om bij te dragen aan de ontwikkeling van geschikte lesprogramma's. Uiteraard vindt dit alles plaats in voortdurend overleg met de ouders, waarbij ze bijvoorbeeld helpen bij de keuze van de meest geschikte school.