Onderwijs en begeleiding

Op deze pagina

Een kind dat veel zorg nodig heeft, moet zich op zijn of haar tempo ontwikkelen. Daarom verzorgen we speciale onderwijsbegeleiding in De Waterlelie, op SEIN Cruquius. Sommige kinderen gaan naar De Twijn in Zwolle, dat is onze vaste samenwerkingspartner voor onderwijs. Tot slot begeleidt Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie kinderen en jongeren met epilepsie met het naar school gaan.

Naar school tijdens een opname

Als uw kind in onze klinieken in Heemstede of Zwolle verblijft, dan zijn er twee schoollocaties: De Waterlelie in Cruquius of De Twijn in Zwolle. De kinderen worden opgehaald met een busje. Heeft uw kind begeleiding nodig? Dan reist er een verpleegkundige mee.

De Waterlelie in Cruquius

De Waterlelie is een kenniscentrum voor onderwijs en epilepsie. Bij De Waterlelie geven we les aan leerlingen met epilepsie, een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking (LG) en aan zeer moeilijk lerende kinderen. De mensen van De Waterlelie denken actief met u mee en begeleiden uw kind zo goed mogelijk. De Waterlelie biedt Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met de volgende keuzemogelijkheden:

  • Vervolgonderwijs
  • Arbeid
  • Beschutte arbeid
  • Taakgerichte en activerende dagbesteding
  • Belevingsgerichte dagbesteding

Meer informatie over De Waterlelie

De Twijn in Zwolle

De Twijn verzorgt onderwijs en onderwijsbegeleiding voor kinderen en jongeren die opgenomen zijn bij SEIN Zwolle. Zo kan het onderwijs zo goed mogelijk doorgaan, ook tijdens een langdurige opname. Daarnaast is het krijgen van sociale contacten erg belangrijk.

Er wordt goed overlegd tussen u, de thuisschool van uw kind en de medewerkers van SEIN. Samen schrijven we een plan. De leerdoelen hebben vaak te maken met de behandeldoelen. De medewerkers van De Twijn observeren uw zoon of dochter en geven verslag aan onze medewerkers.

Het onderwijs start zo snel mogelijk na de start van de opname bij onze kliniek. Het stopt zodra de leerling weer naar de eigen school teruggaat.

Naar school met een schoolplan

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) is een organisatie die kinderen en jongeren met epilepsie begeleidt op school. De medewerkers van LWOE zorgen ervoor dat deze naar school kunnen. Voor ieder kind wordt een schoolplan bedacht om zo goed mogelijk te leren. Dat gebeurt samen met de leraren, met artsen en met u. Dit is voor alle kinderen, op alle schoolniveaus. Van de basisschool tot de middelbare school. En van het middelbaar beroepsonderwijs (het MBO) tot het speciale onderwijs. De begeleiders van LWOE weten alles van onderwijs en van epilepsie. Dat is handig, want ze geven de leraren en schoolmedewerkers uitleg over epilepsie. Ook denken ze mee over een goed lesprogramma. Uiteraard overleggen ze altijd met u als ouders. Zo helpen ze u bijvoorbeeld bij de keuze welke school het beste is.