Psychologische behandeling

Op deze pagina

Psychologische behandeling

Mensen met epilepsie hebben een grote kans op het ontwikkelen van psychische klachten. Denk hierbij aan angst, wisselende stemmingen of vervelende gedachten. Herkent u dit? Onze afdeling psychologie kan u bij verschillende situaties helpen. 

Psychotherapie

Bijvoorbeeld bij

  • verwerking van traumatische herinneringen aan aanvallen
  • angst voor aanvallen
  • moeilijke acceptatie van epilepsie

Training

Vergeet u dingen snel of vindt u het lastig om dingen te plannen en te regelen? Dit soort dingen noemen we cognitieve stoornissen. Speciaal voor deze situaties, bieden we training aan. Voordat u deze training kunt doen, krijgt u eerst een neuropsychologisch onderzoek. Daarna weten we welke training u nodig heeft.

Online psychologie behandeling

Bij een online behandeling spreekt u met uw psycholoog af om naast de afspraken bij SEIN ook een deel van uw behandeling via internet te volgen. Online zorg ondersteunt uw behandelproces en uw behandelaar weet gedetailleerd hoe het met u gaat. We bieden u hiermee nieuwe mogelijkheden, bovendien bespaart u tijd en reiskosten.

In overleg met uw behandelaar

Het eerste gesprek (consult) vindt altijd plaats op een van onze poliklinieken. Of een deel van uw psychologische behandeling daarna online kan worden uitgevoerd gaat in overleg met uw neuroloog, verpleegkundig specialist, psycholoog of physician assistant.

Als u kunt starten met de online behandeling ontvangt u hierover informatie en inloggegevens via e-mail.