Maatschappelijk werk

Op deze pagina

Epilepsie verandert veel in uw leven. Aanvallen, behandelingen, een opname of operatie: het grijpt behoorlijk in op uw dagelijkse leven.

Spanningen door epilepsie

Epilepsie kan spanningen veroorzaken bij u en bij de mensen om u heen. Bijvoorbeeld op school, op het werk, thuis en onder vrienden en familie. Angst voor aanvallen, boosheid en verdriet zijn niet ongewoon, net als gevoelens van onzekerheid en afhankelijkheid. Daarmee leren omgaan gaat vaak niet vanzelf.

Hoe wij u helpen

Bij SEIN helpen we u daarbij. Op elke (poli)kliniek zijn medisch maatschappelijk werkers, met kennis over de gevolgen van epilepsie in het dagelijks leven. Zij bieden u ondersteuning en begeleiding, in nauwe samenwerking met uw neuroloog en andere specialisten. Denk hierbij aan een arbeidsconsulent, een psycholoog of een schoolbegeleider.

Wat doet een maatschappelijk werker?

De maatschappelijk werker helpt u zaken te verhelderen en zo mogelijk antwoorden te vinden op uw vragen. Wanneer u dat wilt, zijn uw partner, kinderen, ouders en andere naasten welkom bij de gesprekken.

Met uw maatschappelijk werker bespreekt u de problemen waar u tegenaan loopt en gaat u op zoek naar een nieuwe balans in leven. Hoe houd ik de regie over mijn leven? Hoe krijg ik mijn zelfvertrouwen terug? Wat betekent het hebben van epilepsie voor mijn relatie, mijn kinderen en voor mijn vriendschappen?

Onderwerpen die u kunt bespreken

 • Het hebben van epilepsie en de beperkingen die dit met zich meebrengt
 • Angst voor aanvallen of voor aanvallen van uw partner, kind of ouder
 • Problemen met epilepsie in relatie tot uw gezin, familie, werk, school, opleiding, vrienden
 • Informatie over epilepsie voor u, uw partner, kinderen, familie, vrienden of collega’s
 • Risico’s en veiligheid thuis, bij reizen met eigen of openbaar vervoer, tijdens sport en vrije tijdsbesteding als fietsen en zwemmen
 • Mogelijkheden om risico’s te verkleinen (gebruik van alarmering, leefstijl)
 • Begeleiding rond een klinische opname, epilepsiechirurgie, Deep Brain Stimulation (DBS) of Nervus Vagus Stimulatie (NVS)
 • Opvoedingsvragen
 • Zelfstandig, begeleid of beschermd wonen
 • Bewind en mentorschap
 • Het aanvragen van vergoedingen, voorzieningen en aanpassingen 
 • Het indienen van een klacht, bezwaar- of beroepsschrift
 • Bemiddeling en pleitbezorging bij instanties

Bescherming van privacy

Bij SEIN werken we multidisciplinair, dat wil zeggen dat specialisten van verschillende disciplines nauw samenwerken. Zo kunnen we de epilepsie optimaal behandelen. Daarom maakt de maatschappelijk werker aantekeningen van het gesprek in uw medisch dossier. Als u niet wilt dat andere behandelaren uw dossier inzien, laat dit dan weten aan uw maatschappelijk werker.

Andere mensen kunnen uw dossier niet inzien behalve als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Hoe maak ik een afspraak?

Als u een afspraak wilt met een maatschappelijk werker, bespreek dit dan met uw neuroloog of verpleegkundig specialist. Zij zorgen voor een verwijzing. Daarna ontvangt u een uitnodiging voor het spreekuur van de maatschappelijk werker.