Medicijnen

Op deze pagina

Epilepsiemedicijnen (we noemen deze anti-epileptica) onderdrukken epileptische aanvallen. Het doel van deze medicijnen is om aanvalsvrij te worden. De medicijnen worden voorgeschreven door uw neuroloog of de kinderneuroloog uit het algemeen ziekenhuis. Daarbij wordt goed gekeken of het medicijn past bij uw vorm van epilepsie en zo min mogelijk bijwerkingen.

Helpt het medicijn niet genoeg? Dan bespreekt de neuroloog met u welke andere medicijnen mogelijk zijn.

Nut van medicijnen

De meeste mensen worden aanvalsvrij bij het 1e of 2e middel dat de specialist voorschrijft. Helaas worden niet alle mensen aanvalsvrij met medicijnen. Maar ook dan kunnen anti-epileptica nuttig zijn. Want medicijnen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de aanvallen minder zwaar zijn, of dat u minder aanvallen krijgt.

Bent u na twee jaar medicijnen nog niet aanvalsvrij? Dan wordt u doorverwezen naar de gespecialiseerde epilepsiezorg. Daar krijgt u extra hulp en begeleiding.

SEIN, een gespecialiseerd epilepsiecentrum

Geeft de behandeling met medicijnen na twee jaar niet genoeg resultaat? Of heeft u twee anti-epileptica geprobeerd en zijn u en uw specialist niet tevreden? Dan kan uw neuroloog of de kinderneuroloog u doorverwijzen naar een epilepsiecentrum, zoals SEIN.

Bij SEIN onderzoeken we eerst zo precies mogelijk wat er aan de hand is. Pas daarna kijken we wat de beste behandelmethode is. Dat kan een ander medicijn zijn, een bepaalde combinatie van medicijnen of zelfs een ander soort behandeling zoals een operatie of nervus vagus stimulatie.

Bijwerkingen anti-epileptica

Bij het kiezen welk epilepsiemedicijn we voorschrijven, letten we ook goed op de bijwerkingen. Als iemand bijvoorbeeld van zichzelf prikkelbaar is, zullen we liever geen medicijn geven dat dit kan verergeren. Zo zijn er meer voorbeelden.  

Sommige medicijnen hebben bijzondere bijwerkingen en zijn daardoor niet geschikt voor bijvoorbeeld vrouwen met een kinderwens of ouderen. Sommige medicijnen hebben als bijwerking dat ze de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. De arts en de apotheker houden hier uiteraard rekening mee.

Beschikbaarheid en vervanging van medicatie

Niet alle medicijnen zijn altijd even goed beschikbaar. Dat geldt ook voor sommige anti-epileptica. Of het medicijn in de apotheek verkrijgbaar is, hangt af van de fabrikanten, leveranciers, verzekeraars, de overheid en apothekers. SEIN heeft daar bijna geen invloed op. Wij weten vaak ook niet waarom een middel niet leverbaar is.

Op de website van Farmanco kunt u zien welke geneesmiddelen moeilijk leverbaar zijn, en wanneer de leveringsproblemen zullen zijn opgelost.

Medicijnen voor epilepsie worden vaak door verschillende fabrikanten gemaakt. Bij anti-epileptica is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk gewisseld wordt van fabrikant. Hoe u hier het beste mee om kunt gaan, leest u hier. 

Medicatiekeuze bij epilepsie

De keuze van de medicijnen is afhankelijk van:

  • het type aanvallen dat u heeft
  • uw leeftijd
  • uw geslacht
  • andere aandoeningen
  • gebruik van andere medicijnen

Overzicht anti-epileptica

In de tabel over verschillende anti-epileptica vindt u informatie over de medicijnen tegen epilepsie. U kunt uw neuroloog uiteraard om meer uitleg vragen over de medicijnen. Hij zal u in gewone taal uitleggen wat een medicijn is en doet.

Soms geen medicatie

Wanneer bij u epilepsie is vastgesteld, komt altijd de vraag of medicijnen wenselijk zijn. In sommige situaties kunnen u en uw arts besluiten dat u niet begint met medicijnen. Bijvoorbeeld:

  • als u heel lichte aanvallen heeft
  • als u alleen ‘s nachts aanvallen heeft
  • als u alleen af en toe aanvallen heeft

De meeste patiënten starten na een paar aanvallen wel met medicijnen om de aanvallen te onderdrukken. Want als u meerdere aanvallen hebt gehad, is de kans niet zo groot dat ze spontaan zullen wegblijven.

Medicatie afbouwen

Bent u al meer dan twee jaar aanvalsvrij? Dan gaan we met u kijken of we uw medicijngebruik kunnen verminderen. De kans dat de aanvallen terugkeren bij minder medicijnen is niet voor iedereen gelijk.