Thuis filmen en testen

Op deze pagina

De arts wil graag weten hoe uw aanval, of die van uw familielid, eruitziet. Daarom vraagt hij/zij u om een video te (laten) maken van de aanval. Dat kan gewoon met een camera of mobiele telefoon. De persoon die filmt, kan wat korte vragen stellen over de aanval. Dat geeft extra informatie over het soort aanval. En het laat zien hoe degene met de aanval zich voelt.

Tips voor het filmen

 • Zorg dat de persoon met de aanval goed in beeld is
 • Soms moet u het beeld groter maken
 • Maak de opname bij genoeg licht
 • Film met uw rug naar het licht (dus richt de camera niet naar een lamp of raam)

Vertel tijdens het filmen hardop wat u ziet en hoort. Denk hierbij aan een verandering van de kleur van het gezicht, stand van de ogen of de ademhaling. Let ook op klamheid en geluiden. 

Voorbeeldvragen

 • “Kijk mij eens aan?”
 • “Hoe heet je?”
 • “Waar ben je?”
 • “Raak je neus eens aan?" (niet voordoen!)
 • “Wat is dit?” (laat een normaal voorwerp zien)
 • “Hoeveel vingers steek ik op?" (steek wat vingers op)
 • “Kijk eens naar links” en “kijk eens naar rechts.”
 • “Steek je linkerarm op” en “steek je rechterarm op.”

Probeer deze vragen te herhalen tot de aanval over is. Kijk of de ander de vragen goed beantwoordt. Blijf filmen tot degene die gefilmd wordt weer normaal reageert. 

Verslag van aanval

Wanneer mogelijk, schrijft u de aanval op papier. Gebruik zoveel mogelijk details. Schrijf in elk geval op:

 • De datum
 • Het tijdstip
 • De omstandigheden (bijvoorbeeld: tijdens slaap, inspanning of iets anders)
 • Hoe lang de aanval duurde

Informatie naar de arts

De beelden en antwoorden op de vragen, geven veel extra informatie over de aanvallen. Met deze informatie weet de arts beter hoe hij u kan helpen. Wij vragen u om de beelden mee te nemen naar het gesprek met uw arts. Het liefst op een USB-stick.