Slikproblemen

Op deze pagina

Epilepsie kan van invloed zijn op de hersenen. Bijvoorbeeld in het gebied dat het kauwen en slikken regelt. Het kan zijn dat iemand nooit goed heeft geleerd om te kauwen of te slikken. Het kan ook zijn dat de hersenen het kauwen en slikken niet goed 'doorgeven' waardoor het slikken niet goed gaat. Al deze problemen kunnen ervoor zorgen dat iemand zich verslikt. Daardoor kan diegene bijvoorbeeld een longontsteking krijgen. Bij een aanval tijdens het eten kan men zich ook verslikken.

Wat zijn slikproblemen?

Veilig slikken is van levensbelang. Want verslikken, of moeilijk kunnen slikken, kan gevaarlijk zijn. Als iemand zich regelmatig verslikt, lang over het eten doet, weinig of niet kauwt, of eenzijdig eet, dan kan een logopedist of diëtist helpen. De logopedist geeft oefeningen om iemand te leren slikken. De diëtist kijkt of bijvoorbeeld een ketogeen dieet kan helpen.

Hoe helpen we u met epilepsie en slikken?

Het is belangrijk dat een slikprobleem wordt ontdekt, zodat we u op tijd kunnen helpen. De logopedisten gebruiken verschillende manieren:

  • We adviseren mensen in uw naaste omgeving over uw situatie. Zij leren hoe ze met uw slikprobleem om moeten gaan.
  • We adviseren u over voeding, zodat de kans op verslikken kleiner wordt.
  • We oefenen samen met u om te slikken. Dat doen we bijvoorbeeld met kauwtrainingen.

Met deze adviezen en oefeningen proberen we te voorkomen dat u bang blijft om te slikken of dat u te weinig eten binnen krijgt. Daarbij is het voor u fijn om te weten dat er begeleiders en familieleden zijn die u kunnen helpen.

Over het Slik Advies Team (SAT)

Binnen de woonzorg van SEIN werken specialisten samen om problemen met slikken en kauwen te voorkomen. Zij vormen samen het Slik Advies Team (SAT). Het doel van het SAT is dat onze bewoners veilig kunnen kauwen en slikken.

Wie zitten in het SAT?