Slikproblemen

Op deze pagina

Slikproblemen

Epilepsie kan de werking van de hersenen beïnvloeden, bijvoorbeeld in gebieden die verantwoordelijk zijn voor kauwen en slikken. Dit kan resulteren in verschillende uitdagingen. Sommige mensen hebben mogelijk nooit goed geleerd hoe zij moeten kauwen en slikken, terwijl anderen moeite kunnen hebben met het goed 'doorgeven' van deze processen in de hersenen, wat leidt tot slikproblemen. Deze problemen kunnen leiden tot verslikken, wat ernstige gevolgen kan hebben, zoals longontsteking. Bij een epileptische aanval tijdens het eten kan verslikken ook optreden.

Wat zijn slikproblemen?

Veilig kunnen slikken is van levensbelang, want verslikken of moeilijk kunnen slikken kan gevaarlijk zijn. Als u zich vaak verslikt, moeite heeft met kauwen, langzaam eet of een beperkt dieet volgt, kan een logopedist en/of diëtist helpen. De logopedist biedt oefeningen aan om het slikken te verbeteren en kan aanpassingen aan uw dieet voorstellen, zoals zachter voedsel of dikkere dranken, om het slikken veiliger te maken. De diëtist zorgt ervoor dat u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, selecteert geschikte voedingsmiddelen met de juiste consistentie en kan u adviseren over verrijkte aanvullende voeding, wat wordt opgenomen in een voedingsadvies.

Hoe helpen we u met epilepsie en slikken?

Het is van belangrijk om een slikprobleem tijdig te ontdekken, zodat wij u op de juiste manier kunnen ondersteunen. Hoe doen wij dat?

  • Wij adviseren mensen in uw naaste omgeving over uw situatie. Zij leren hoe zij het beste met uw slikprobleem kunnen omgaan.
  • Wij adviseren u over voeding, om het risico op verslikken te verminderen.
  • Wij oefenen samen met u om te slikken. Dat doen wij bijvoorbeeld met kauwtrainingen.

Met deze adviezen en oefeningen proberen wij te voorkomen dat u bijvoorbeeld te weinig voeding binnenkrijgt, regelmatig moet hoesten, of angstig wordt om te slikken. Het biedt geruststelling te weten dat er begeleiders en familieleden zijn die u kunnen ondersteunen.

Voor iedere cliënt met slikproblemen wordt een persoonlijk slikprotocol opgesteld. Dit protocol bevat opmerkingen en adviezen voor de begeleiders, zodat zij altijd op de hoogte zijn van de kauw- en slikproblematiek. Als er veranderingen optreden in de situatie, wordt het slikprotocol dienovereenkomstig aangepast.

Over het Expertiseteam Voeding en Slikken

Binnen de woonzorg van SEIN werken specialisten samen in het Expertiseteam Voeding en Slikken. Zij helpen cliënten om zo veilig mogelijk te kunnen kauwen en slikken.

Wie zijn er betrokken bij het Expertiseteam Voeding en Slikken?