Hulp bij leer- en gedragsproblemen in Zwolle

Epileptische aanvallen en het gebruik van medicijnen kunnen invloed hebben op hoe het met een kind op school gaat. Het kan zijn dat een kind moeite heeft met concentratie, tempo of geheugen. Er kan ook sprake zijn van een leerachterstand of druk gedrag. Het team leer- en gedragsproblemen van SEIN helpt bij problemen op school. Dit team werkt in de kliniek van SEIN in Zwolle.

Multidisciplinair team

Binnen een periode van acht weken wordt het kind onderzocht door een multidisciplinair team dat bestaat uit een (kinder)neuroloog, (klinisch neuro)psycholoog en een onderwijsconsulent. Daarna wordt naar aanleiding van de onderzoeksresultaten een gezamenlijk advies geformuleerd.


Tips over beste begeleiding van het kind

Acht weken na de verwijzing naar het team leer- en gedragsproblemen zijn er adviesgesprekken en daarna maakt de onderwijsconsulent een afspraak op school voor een bespreking met de ouders/verzorgers en de betrokken schoolmedewerkers. Tijdens deze bespreking krijgen de schoolmedewerkers tips over hoe het kind het beste begeleid kan worden op school.

 

 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/