Het Ketogeen dieet

Bij sommige mensen is epilepsie niet (voldoende) met medicatie te behandelen of geeft medicatie niet te accepteren bijverschijnselen. Het ketogeen dieet kan dan een behandeloptie zijn. 

Het ketogeen dieet is een vetrijk en zeer koolhydraat arm dieet. Het dieet imiteert het effect van langdurig vasten, waarbij het lichaam bij gebrek aan koolhydraten vet verbrandt en ketonen produceert. Aangenomen wordt dat deze ketonen zorgen voor de aanvalsvermindering.   

Wat is het effect van het ketogeen dieet?

Er is sprake van een effectieve behandeling als de aanvallen met 50% of meer afnemen. Uit onderzoek blijkt dat:

  • bij ongeveer een derde van de gebruikers de aanvallen met meer dan de helft verminderen;
  • bij ongeveer een derde de aanvallen met de helft verminderen;
  • bij ongeveer een derde de aanvallen niet verminderen.

Toename van alertheid, helderheid, leerbaarheid en verbetering in gedrag worden ook beschreven als effect van het ketogeen dieet. Deze effecten kunnen ook aanleiding zijn om het dieet voort te zetten.

Hoe ziet het programma er uit?

Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij SEIN in aanmerking komen voor het ketogeen dieet. In overleg meldt de arts u of  uw kind aan voor de ketogeen dieetbehandeling bij SEIN. Vervolgens krijgt u een poliklinische afspraak bij een van de (kinder)neurologen of verpleegkundig specialist van SEIN. De (kinder)neuroloog, verpleegkundig specialist en diëtist beoordelen de aanvraag, stellen het programma vast en spreken met u af wanneer u of uw kind kan starten met de ketogeen dieetbehandeling.

De behandeling met het ketogeen dieet bestaat onder meer uit deze onderdelen:

  • Een intakegesprek; 
  • Een individueel behandelplan op maat gemaakt;
  • Een opname om in te stellen op het ketogeen dieet en voor voorlichting over het dieet (opname duurt meestal vijf dagen);
  • Nacontrole

Na de opname is er regelmatig contact om het dieet verder af te stemmen. Om de drie à zes maanden is er poliklinische controle. De diëtist en de (kinder)neurologen houden een speciaal spreekuur voor het ketogeen dieet. Ook is regelmatige controle bij de (kinder)arts/internist noodzakelijk.