Wachttijden poliklinieken SEIN

SEIN informeert u zo goed mogelijk over de verwachte wachttijden op de poliklinieken en streeft ernaar om de wachtlijsten voor de patiënten zo kort mogelijk te houden. De afspraak op de polikliniek wordt gemaakt na verwijzing van de huisarts op specialisten van andere ziekenhuizen.

De daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen waardoor de wachttijd oploopt of vermindert. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie voor de patiënt hoe lang hij gemiddeld moet wachten. Aan de gepubliceerde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

De wachttijden voor de poliklinieken worden om de twee weken opnieuw herzien. De in het overzicht weergegeven tijden zijn de werkelijke wachttijden. Dat wil zeggen de bij het publiceren van dit overzicht geldende wachttijden per polikliniek. Hierbij is uitgegaan van het aantal dagen tussen het aanmeldmoment van de patiënt bij de polikliniek tot het moment dat de patiënt er terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister. De wachttijden worden in weken weergegeven. Indien de wachttijd op een polikliniek hoog is kan aan u het voorstel worden gedaan om voor het eerste consult naar de centrale polikliniek in Heemstede of Zwolle te gaan.

Voor vragen over de gepubliceerde wachttijden kunt u contact opnemen met de desbetreffende polikliniek.

 

Per 13 januari 2020

 

Polikliniek epilepsie

 

Weken

 

Polikliniek epilepsie

 

Weken

Almelo11Rotterdam5
Almere (kinderen)10Utrecht 4
Almere (volwassenen)8Zwolle (kinderen)2
Amsterdam2

Zwolle (volwassenen)

5
Arnhem5Slaapcentrum
Den Haag 8Slaapcentrum Groningen4
Groningen3

Slaapcentrum Heemstede

4
Heemstede 1

Slaapcentrum Zwolle

3
Leeuwarden9Slaapcentrum VG Zwolle10
Leiden 7Slaapcentrum VG Groningen11