Home(Poli)kliniek voor epilepsieVerwijzing naar epilepsiecentrum

Verwijzing naar epilepsiecentrum

Uw huisarts, neuroloog of kinderarts kan u om verschillende redenen doorverwijzen naar epilepsiecentrum SEIN. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er sprake is van epilepsie die moeilijk te behandelen is met medicijnen. Ook als de diagnose epilepsie nog niet is gesteld, maar als er behoefte is aan duidelijkheid van wegrakingen, kan doorverwezen worden. De specialisten van SEIN kunnen u zeker verder helpen met een juiste diagnose, behandeling en ondersteuning. 

U kunt vragen om een verwijzing naar SEIN voor gespecialiseerde zorg als: 

  • Het onduidelijk is of er sprake is van epilepsie.
  • Binnen twee jaar na aanvang van de epilepsie geen sprake is van aanvalsvrijheid.
  • Sprake is van bijkomende (psychosociale) problematiek.
  • De medicatie niet voldoende effect heeft (na gebruik van twee anti-epileptica).
  • Epilepsiechirurgie wordt overwogen.
  • Sprake is van epilepsie in combinatie met een verstandelijke beperking.
  • Er vragen zijn over het verband tussen epilepsie en leerstoornissen.
  • U als ouder van een kind met epilepsie behoefte heeft aan begeleiding.
  • Sprake is van een zwangerschapswens en het medicijngebruik.
  • U behoefte heeft aan een second opinion.

Terugverwijzen naar uw eigen (huis)arts

Na afronding van de diagnose en het goed instellen van de behandeling wordt u weer terugverwezen naar de eigen huisarts of het ziekenhuis in de buurt. Alleen patiënten met moeilijk te behandelen aanvallen en/of veel bijkomende problemen blijven vaak onder behandeling van een neuroloog bij SEIN.

Brochure Vergoeding Ziekenhuiszorg

Vergoeding van uw ziekenhuiszorg

Alle zorg bij SEIN (met uitzondering van rijbewijskeuringen) valt onder de basisverzekering. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico. In de folder Vergoeding van uw ziekenhuiszorg leest u hier meer over. 

Uitgebreide informatie vindt u op de pagina  Kosten diagnose en behandeling.  

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/