Samen zorgen voor een prettig verblijf

Wij vinden het belangrijk dat u zo aangenaam mogelijk in onze kliniek van SEIN verblijft. Daarom zijn er afspraken opgesteld voor een prettig verblijf. 

Algemene omgangsvormen:
In de kliniek gaan wij respectvol met elkaar om. 

Roken, alcohol en drugs:
In de kliniek geldt een rook-, alcohol- en drugsverbod. Wie onder invloed is van alcohol en/of drugs kan geen toegang worden verleend tot de kliniek. 

Telefoongebruik:
U kunt uw mobiele telefoon gebruiken in de algemene ruimtes, maar wij verzoeken u dit tot een minimum te beperken. 

Camerabeleid en privacyreglement:
Bij SEIN wordt gebruik gemaakt van camera’s. Voor een uitgebreide toelichting kunt u het camerabeleid en privacyreglement van SEIN raadplegen. [link]

Bezoek:
Bezoek is van harte welkom. Afspraken over het op bezoek kunnen verschillen per afdeling en locatie. U kunt deze navragen bij de verpleegkundige van de desbetreffende afdeling. 

Beeld- en geluidsopnames:
Het maken van privé-opnames is toegestaan. Het maken van opnames van medepatiënten, bezoekers, artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners is niet toegestaan. 

Vermissing, beschadiging of diefstal:
SEIN is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Bij bedreiging, diefstal, vandalisme en geweld moeten wij aangifte doen bij de politie.

Dieren:
Geleidehonden en hulphonden zijn welkom.

Aanwijzingen:
Bevindt u zich in de kliniek of het omliggende terrein? Volgt u bij calamiteiten de aanwijzingen op van onze medewerkers. 

 

 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/