Observatieafdelingen

U wordt opgenomen op één van onze observatieafdelingen. In Zwolle zijn observatieafdelingen  voor volwassenen, kinderen en jongeren en mensen met een extra ondersteuningsbehoefte.

De opnamedag

Op de dag van de opname meldt u zich bij de balie, vervolgens wordt u naar de desbetreffende afdeling gebracht waar u wordt ontvangen door een verpleegkundige/begeleider. Deze brengt u naar uw kamer en laat de afdeling zien. 

Afdeling en slaapkamer

U krijgt een eenpersoonskamer met eigen toilet en douche. Verder is er een gemeenschappelijke huiskamer met televisie en toegang tot Wi-Fi. Op de afdeling Kinderen en Jongeren is het mogelijk dat een ouder/verzorger bij het kind op de kamer verblijft.

Tijdens uw opname

U krijgt tijdens uw opname te maken met het diagnose- en behandelteam dat bestaat uit verschillende gespecialiseerde behandelaars. Dit team vergadert over de voortgang van uw diagnostiek en/of behandeling. Wij werken dus multidisciplinair.

Video-opnamen

De verpleegkundigen van SEIN zijn getraind in het herkennen van aanvallen. Als u bij SEIN in de kliniek bent, houden zij u goed in de gaten. Deze observaties helpen bij het stellen van de diagnose. Overal in de kliniek (met uitzondering van de badkamers en toiletten) is een video-observatiesysteem aanwezig om aanvallen te observeren en, zo nodig, te registeren.

Dagindeling

Het dagprogramma verschilt per afdeling en patiënt. De meeste kinderen en jongeren gaan naar school De Twijn. Voor volwassenen is het mogelijk om naar de dagbesteding te gaan.