KNF voor EEG-registratie

Uw behandelend arts heeft een langdurige EEG-registratie voorgeschreven. EEG staat voor elektro-encefalogram. Eenvoudig gezegd meet een EEG de elektrische hersenactiviteit. De EEG-registratie wordt gemaakt op de Klinische Neuro Fysiologie (KNF) afdeling in de kliniek van SEIN in Zwolle. 

EEG

Voor het maken van een EEG plakt de laborant elektroden op uw hoofd en borst. Dit kan vervelend aanvoelen, maar doet geen pijn. Elektroden zijn verzilverde metalen plaatjes die de elektrische signalen van de hersenen doorgeven aan een EEG-toestel. Als iemand tijdens de EEG-registratie een aanval krijgt, is dit meestal te zien op het EEG.

Video- en audio-opname

Op de KNF afdeling verblijft u minimaal 24 uur tot maximaal 5 dagen. De duur van uw verblijf hangt af van de vraagstelling van uw neuroloog. U slaapt in een eenpersoonskamer. In iedere slaapkamer zijn ook twee camera's aanwezig, want tijdens de gehele registratie worden er video- en audio-opnamen gemaakt.

Als uw kind (t/m 16 jaar) voor een EEG-registratie komt, moet een ouder of begeleider ook aanwezig zijn. Dit geldt ook voor een patiënten met een verstandelijke beperking.

Wie werken er

Op de KNF-afdeling werken neurologenartsen in opleiding tot neuroloog, KNF laboranten en verpleegkundigen.