Observatieafdelingen

U wordt tijdelijk opgenomen op één van de observatieafdelingen. In de Koningin Emma Kliniek in Heemstede zijn observatieafdelingen voor kinderen en jongeren (OKJ),  mensen met een verstandelijke beperking (OV1) en volwassenen (OV2). 

De opnamedag

Op de dag van opname meldt u zich bij de balie van de Koningin Emma Kliniek. Vervolgens wordt u naar de betreffende afdeling gebracht waar u wordt ontvangen door een verpleegkundige/begeleider. Deze brengt u naar uw kamer en laat u de afdeling zien. Na de ontvangst heeft u het intakegesprek waarbij het opnamedoel en de beoogde duur van de opname worden besproken. 

Afdeling en slaapkamer

U krijgt een eenpersoonskamer met eigen toilet en douche. Verder is er een gemeenschappelijke huiskamer met televisie en toegang tot Wi-Fi. Op de afdeling voor kinderen en jongeren is het mogelijk dat een ouder/verzorger bij het kind op de kamer verblijft.  

Tijdens uw opname

U krijgt tijdens uw opname te maken met het behandelteam dat bestaat uit verschillende gespecialiseerde behandelaars. Het team vergadert over de voortgang van uw diagnostiek en/of behandeling. Wij werken dus multidisciplinair.

Observatie en video-opname

De verpleegkundigen van SEIN zijn getraind in het herkennen van aanvallen. Als u bij SEIN in de kliniek bent, houden zij u goed in de gaten. Deze observaties helpen bij het stellen van de diagnose. Overal in de kliniek (met uitzondering van de badkamers en de toiletten) is een video-observatiesysteem aanwezig om aanvallen te observeren en, zo nodig, te registreren.

Dagindeling

Het dagprogramma verschilt per afdeling en patiënt. De meeste kinderen en jongeren gaan naar school De Waterlelie. Patiënten op de OV1 gaan naar dagbesteding op de locatie Meer en Bosch. Verblijft u op de OV2, dan blijft u gedurende de opname op de afdeling. 

Na de opname

De opname wordt afgerond met een ontslaggesprek. In het gesprek wordt teruggekeken op uw opname, de behaalde resultaten en de eventuele vervolgstappen.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/