Bureau Arbeid: “Epilepsie daar maken wij werk van.”

De meeste mensen met epilepsie beschikken over dezelfde mogelijkheden om te werken als ieder ander, op papier tenminste. Bureau Arbeid streeft naar het creëren van gelijke kansen voor mensen met epilepsie op het gebied van werk. Vanuit de arbeidsmarkt is ook vraag naar kennis en ervaring voor de begeleiding van mensen met epilepsie naar werk. Bureau Arbeid biedt de mogelijkheid om dit te bewerkstelligen.

Kwaliteit en erkenning

Bureau Arbeid is een door het UWV erkende organisatie en geeft ondersteuning aan alle belanghebbenden, zoals werkgevers, werknemers, werkzoekenden, gemeenten, arbodiensten, UWV, verzekeraars, scholen en re-integratiebedrijven.

De Arbeidsconsulenten van Bureau Arbeid staan ingeschreven in het register van de Nederlandse vereniging van Jobcoaches. Deze vereniging draagt zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening door Jobcoaches. 

Onderdeel van Multidisiciplinaire epilepsie zorg  

Als onderdeel van SEIN maakt Bureau Arbeid deel uit van het multidisciplinaire team. Zo is er nauwe samenwerking met de neuroloog, maatschappelijk werker, psychologen, verpleegkundig specialisten en gedragswetenschappers. Zij werken vanuit de diverse Poli’s van SEIN in de grote steden in Midden-West Nederland.