Bureau Arbeid – werk en epilepsie

Bureau Arbeid streeft naar het creëren van gelijke kansen voor mensen met epilepsie op het gebied van werk. Bij Bureau Arbeid werken arbeidsconsulenten gespecialiseerd in epilepsie. 

U kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning, wanneer u: 

  • Vastgelopen bent in werk
  • Werk heeft en door de epilepsie bent uitgevallen
  • Een uitkering ontvangt, zoals ziektewet, WIA, Wajong of via de gemeente
  • Meer informatie wilt over arbeid en epilepsie

Maatwerk

De arbeidsconsulenten bieden maatwerk aan mensen met epilepsie en een arbeidsvraag. Middels een intakegesprek inventariseren wij de vraagstelling en brengen we de persoonlijke situatie in kaart. 

Belangrijk is dat u gemotiveerd bent en dat u een duidelijke, reële wens heeft om een passende functie op de arbeidsmarkt te vinden.

Onderdeel van epilepsie zorg

Als onderdeel van SEIN maakt Bureau Arbeid deel uit van het multidisciplinaire team. Zo is er nauwe samenwerking met de neuroloog, medisch maatschappelijk werker, psychologen, verpleegkundig specialisten en gedragswetenschappers.

Kennis en ervaring