Home(Poli)kliniek voor epilepsieBezoek aan polikliniek

Uw bezoek aan de polikliniek van SEIN

Als u van uw neuroloog, kinderarts of huisarts een verwijzing heeft gekregen voor gespecialiseerde epilepsiezorg, neemt  SEIN contact met u op voor een afspraak. U krijgt daarna een uitnodigingsbrief met een uitgebreide vragenlijst. Hierin staan vragen over uw aanvallen, medicijnen en bijwerkingen.

Uw intakegesprek

Het intakegesprek heeft u met een specialist zoals een neuroloog, kinderneuroloog, physician assistant of verpleegkundig specialist. Met hem/haar bespreekt u uw vragen, welk onderzoek er tot nu toe gedaan is en welke behandeling(en). De specialist kijkt welke vervolgonderzoeken er nodig zijn, bijvoorbeeld een EEG-onderzoek of een opname om de aanvallen goed te bekijken.


Hoe bereidt u zich voor op het intakegesprek?

 • Vraag een recent medicatieoverzicht op bij uw apotheek. Of geef uw apotheek toestemming voor het uitwisselen van gegevens (www.volgjezorg.nl/toestemming).
 • Vul de Vragenlijst Polikliniek voor Epilepsie in. Het liefst doet u dat met iemand die u goed kent, die kan beschrijven wat er gebeurt als u een aanval heeft.
 • Maak een overzicht van de aanvallen met een aanvalskalender.
 • Maak als het kan ook een filmpje van de aanval(len), bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon. Bekijk hier tips voor het filmen van een aanval.
 • Vraag een familielid of kennis om met u mee te gaan naar het intakegesprek. Hij kan dan vertellen wat er gebeurt als u een aanval heeft.
 • Bedenk uw vragen en schrijf ze op.

Wat neemt u mee naar onze polikliniek?

 • Actueel medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek)
 • Een geldig verzekeringsbewijs (polis of pasje)
 • Een geldig legitimatiebewijs (óók bij kinderen jonger dan 14 jaar).  Lees meer over de identificatieplicht in de zorg 
 • De vragenlijst, als u die op papier heeft ingevuld. Heeft u de vragenlijst digitaal ingevuld dan hebben wij uw antwoorden al ontvangen.
 • aanvalskalender of overzicht van aanvallen
 • Als u het heeft: een filmpje van een aanval 
 • Uw lijst met vragen voor de specialist

 

 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/