Info algemeen

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) is een expertisecentrum voor epilepsie en slaap-waakgeneeskunde. Jaarlijks vinden ruim 13.000 polikliniekbezoeken plaats ten behoeve van de diagnose en behandeling bij onbegrepen aanvallen, refractaire epilepsie en complexe slaapstoornissen. SEIN beschikt hiervoor over twaalf poliklinieken boven de grote rivieren. Aanvullend komen jaarlijks ruim 1000 patiënten voor een korte opname naar de afdeling KNF in Heemstede en een vergelijkbaar aantal naar de kliniek in Zwolle. Deze afdelingen zijn gericht op hoogwaardige video-EEG diagnostiek en op meerdaagse aanvalsregistraties.
SEIN heeft met het UMCU een intensieve samenwerking op het gebied van  Epilepsiechirurgie. Verdere samenwerkingsverbanden bestaan er met het LUMC (Paroxysmaal Centrum) en met overige (academische) ziekenhuizen in de regio.
De afdeling Research van SEIN richt zich op epilepsie en co-morbiditeit, EEG-signaal analyse, epilepsiechirurgie, genetica van epilepsie en aanvalsdetectie. SEIN is erkend als opleidingscentrum voor de stage epileptologie in de opleiding tot neuroloog. De kracht van SEIN ligt in de multidisciplinaire aanpak, waarbij gespecialiseerde (kinder)neurologen, neurofysiologen, klinisch fysicus, psychologen, radioloog, psychiater en klinisch genetici nauw samenwerken. Kenmerkend zijn “korte lijnen” en een grote toegankelijkheid tussen de collega’s onderling, wat zorgt voor een prettige en collegiale werksfeer. Lees meer over SEIN.

Functienaam

Neuroloog KNF

Aantal uren per week

36 uur per week

Werkplek

Als neuroloog verricht je je werkzaamheden in Heemstede op de afdeling KNF. Binnen de afdeling zijn meerdere disciplines werkzaam. Het team bestaat onder meer uit neurologen/klinisch neurofysiologen, physician assistants (PA), laboranten KNF, verpleegkundigen en begeleiders.

Functie

Je verricht je werkzaamheden binnen het takenpakket van de afdeling Klinische Neurofysiologie, inclusief de daarbij horende klinische zorg voor de op de KNF afdeling  opgenomen patiënten. Je wordt hierin ondersteund door de PA KNF. Tevens draag je actief bij aan het optimaliseren van de gespecialiseerde epilepsiediagnostiek en het ontwikkelen en implementeren van diagnostische innovaties.
Je draagt actief bij aan de opleiding van laboranten KNF, AIOS en verpleging en levert een bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek binnen de KNF-afdeling. Afhankelijk van jouw profiel en interesses kan het accent van de werkzaamheden worden ingevuld. Er is ruimte voor ontwikkelen van een eigen aandachtsgebied binnen de bestaande setting.

Profiel

Je bent een KNF-geïnteresseerde neuroloog met belangstelling voor epilepsie. Je bent bereid namens de medische staf deel te nemen aan commissies en werkgroepen en bij te dragen aan een verdere regionale profilering van ons centrum. Je hebt wetenschappelijke belangstelling, beschikt over goede contactuele en communicatieve eigenschappen en je voelt je thuis binnen een multidisciplinaire samenwerking.

Wij bieden

Een aanstelling (0.8fte). Het salaris is conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS-regeling).

Informatie

Voor meer informatie over SEIN en de functie kun je contact opnemen met Gerhard Visser, neuroloog/medisch hoofd afdeling KNF 0235588144 of Gert de Jonge, manager Klinische Zorg 0655867384.

Sollicitatie

Herken jij jezelf in deze functie? Graag ontvangen we een motivatiebrief en curriculum vitae, onder vermelding van bovengenoemd vacaturenummer, voor 15 augustus a.s. via de link 'direct solliciteren' hieronder. Na het insturen van je sollicitatie krijg je via e-mail een bevestiging van ontvangst. Het kan zijn dat deze terecht komt tussen de ongewenste e-mail of spam, houd daarom je spam of ongewenste e-mail in de gaten.
Het inwinnen van referenties maakt eveneens deel uit van de procedure. Met je sollicitatie geef je SEIN toestemming om tijdens de sollicitatieprocedure eventueel je profiel op zakelijke Social Media op te zoeken. Bij aanstelling dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overhandigen.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 35