HomeWerken bij SEINAlle vacaturesLid voor de raad van toezicht

SEIN zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht

per februari 2021

De kandidaat die wij nu zoeken als lid heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring in de (innovatieve) klinische zorg en/of research en/of onderwijs.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als hoofdtaak het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Idealiter is de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig dat alle relevante kennisvelden, expertise en externe netwerken hierin zijn vertegenwoordigd. De Raad van Toezicht is dan een team dat op alle fronten sparringpartner van de Raad van Bestuur kan zijn en deze kan ondersteunen in zijn externe taken door, waar nodig, initiële contacten te leggen en deuren te openen.
De taken van de Raad van Toezicht en de relatie met de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in statuten en reglementen. Als gevolg van een vacature door het vertrek van een van de in totaal vijf leden tellende Raad van Toezicht wordt nu geworven. Leden van de Raad van Toezicht hebben specifieke competenties. Op dit moment zoeken wij een nieuw lid in de Raad van Toezicht.

Profiel

Profielkenmerken voor de Raad van Toezicht als team
Te onderscheiden zijn wensen ten aanzien van:

 • Kennisvelden en expertise
 • Externe netwerken
 • Actief in het arbeidsproces

Kennisvelden en expertise
De volgende bedrijfsmatige kennisvelden en expertise zijn idealiter in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd:

 • Zorginhoudelijke expertise, gezondheidszorgbreed
 • HRM
 • Financieel economisch, ICT
 • Juridisch
 • Onderwijs
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Marketing en communicatie
 • Algemeen bestuurlijk

Bij voorkeur zijn al deze disciplines vertegenwoordigd in het team van de Raad van Toezicht (dus niet per definitie in ieder individu). Het merendeel van deze disciplines is op dit moment in het team aanwezig.

Externe netwerken
De kandidaat lid Raad van Toezicht heeft actieve banden met externe netwerken als:   

 • Gemeenten en/of provincies en/of ministeries, zowel ambtelijk als politiek.
 • Samenwerkingsorganen gezondheidszorg binnen het bovenregionaal verzorgingsgebied.

Actief in het arbeidsproces
De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om zoveel als mogelijk leden te werven die actief zijn in het arbeidsproces.

Profielkenmerken voor de individuele Raad van Toezicht leden

Naast voornoemde specifieke wensen waar de Raad van Toezicht als team in kan voorzien, zijn er voor ieder individueel lid van de Raad van Toezicht algemene wensen geformuleerd:

 • Een teamspeler die past binnen de Raad van Toezicht
 • Bestuurlijke ervaring in complexe organisaties op managementniveau
 • In staat strategische uitgangspunten te beoordelen en te toetsen op redelijkheid en wenselijkheid
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Affiniteit met de complexiteit rond de zorg voor epilepsie
 • Relevant maatschappelijk netwerk
 • Is vanuit het verantwoordelijkheidskader als lid van de Raad van Toezicht in staat om het algemene organisatiebelang boven deelbelangen te plaatsen
 • Beschikt over samenwerkend vermogen en kan daarnaast anticiperen op verschillende (soms) tegengestelde belangen
 • Inlevingsvermogen in politiek-bestuurlijke organisatorische verhoudingen, processen en doelstellingen
 • Ervaring in het samenwerken met een Raad van Bestuur/Raad van Toezicht
 • Integer, open, toegankelijk en stimulerend

Voor wat betreft het specifieke profiel van kandidaten voor de huidige vacante positie in de Raad van Toezicht is het volgende te zeggen:
De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare (bestuurlijke of inhoudelijke) ervaring en deskundigheid in de (innovatieve) klinische zorg en/of research.

Overige voorwaarden

De kandidaat heeft:

 • geen betrekkingen en/of nevenfuncties waardoor tegengestelde of onverenigbare belangen kunnen ontstaan;
 • vanwege de complexiteit van de organisatie niet meer dan drie nevenfuncties;
 • een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) afgegeven.

De organisatie van SEIN vormt een afspiegeling van de multiculturele samenleving en stelt zich voor dat dit ook terug te zien is in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Gevraagde tijdsinvestering

De Raad van Toezicht heeft tenminste een zestal vergaderingen per jaar met de Raad van Bestuur. De vergaderingen vinden vanaf eind van de middag/begin van de avond plaats. De locatie waarop de vergaderingen plaatsvinden wisselt in overleg met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Twee keer per jaar vindt overleg plaats met de Ondernemingsraad. Daarnaast vindt eveneens tweemaal per jaar overleg plaats met de Cliëntenraad en tweemaal per jaar met de Medezeggenschapsraad van de school.

Meer weten over SEIN, zie de bijlage.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, mw. M. Bonsen-Lemmers, 06-50192286.

De sluitingsdatum van de vacature is 27 november 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

p.s. Wist je dat SEIN in het medewerkers onderzoek 2020 in vergelijking met de Nederlandse benchmark ziekenhuizen bovengemiddeld scoort op goed werkgeverschap? Dit heeft SEIN het keurmerk goed werkgeverschap opgeleverd. En daar zijn we heel trots op! Lees hier het artikel: SEIN krijgt keurmerk goed werkgeverschap.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/