HomeSoorten aanvallen

Soorten epileptische aanvallen

Epileptische aanvallen zijn grofweg onder te verdelen in drie typen, namelijk focale, gegeneraliseerde aanvallen en aanvallen met een (vooralsnog) onbekend begin. Focale aanvallen ontstaan vanuit een plek in één hersenhelft (en kunnen daarna ook spreiden naar de andere hersenhelft). Gegeneraliseerde aanvallen ontstaan direct of zeer snel vanuit beide hersenhelften. Bij aanvallen met een onbekend begin is het nog niet geheel duidelijk waar de aanvallen precies ontstaan, soms omdat er nog te weinig informatie voorhanden is om zeker te weten om wat voor type aanval het gaat. Verder onderzoek kan hierbij helpen om meer duidelijkheid te krijgen. 

Een voorbeeld van een focale aanval is: 

De focale aanval met verminderde gewaarwording. Deze aanvallen gaan gepaard met een bewustzijnsdaling. Soms kan er ook sprake zijn van onwillekeurige handelingen. De patiënt is zich tijdens de aanval niet bewust van zichzelf en/of zijn omgeving. Hij kan daarnaast bijvoorbeeld de handen tastend en wrijvend bewegen, rondlopen en/of smak- en slikbewegingen maken.  

Een voorbeeld van een veel voorkomende gegeneraliseerde aanval is: 

De absence. Dit is een aanval waarbij er een plotselinge onderbreking is van activiteiten en er wordt gestaard, soms met een wat opwaartse beweging van de ogen. De epileptische activiteit zit bij dit type aanval direct verspreid. Dit komt voornamelijk op kinderleeftijd voor.

Een voorbeeld van een aanval die zowel focaal als gegeneraliseerd kan beginnen: 

De tonisch clonische aanval. Dit is een aanval met verkramping (tonisch) van het gehele lichaam, waarbij de patiënt buiten kennis is. Deze kramp wordt gevolgd door ritmisch schokken (clonisch) van de ledematen en het hoofd. Vaak treden verwondingen op door de val of een beet op de tong of wang.

Voorbeelden van andere soorten aanvallen

Focale aanval met intacte gewaarwording: aanval waarin de persoon zich wel bewust is van zichzelf en/of omgeving, maar bepaalde sensaties ervaart, zoals dingen zien, horen, proeven of voelen. 

Myoclonische aanval: losse, korte spierschok, van één of meerdere ledematen.

Tonische aanval: aanvallen waarbij er een plotselinge aanspanning van een of meerdere spieren ontstaat, welke enkele seconden tot minuten kan aanhouden.

Atone aanval: Een of meerdere spieren verslappen plotseling gedurende 1-2 seconden, waardoor hoofdknikjes of valpartijen kunnen ontstaan.