Lichamelijke beperking

Op deze pagina

Lichamelijke beperking

Heeft u epilepsie? Dan heeft u misschien ook problemen met (leren) bewegen. Dat komt omdat een aandoening in uw hersenen ook invloed kan hebben op uw bewegingen.

Wat maakt bewegen lastig?

Medicijnen (zoals anti-epileptica) kunnen bewegingsproblemen veroorzaken. Iemand met epilepsie loopt bijvoorbeeld onzeker en valt sneller. Als dat gebeurt, kunt u een been breken of enkel verstuiken. Dat wilt u natuurlijk voorkomen. Door vallen kunt u bang worden om te bewegen.

Hulp van de fysiotherapeut

De fysiotherapeut kijkt eerst hoe u beweegt. Ook vraagt hij waar u moeite mee heeft. Samen met u maakt hij een plan om u te helpen. Soms is fysiotherapie genoeg, soms is er meer nodig. De fysiotherapeut kan dan samenwerken met de ergotherapeut, logopedist, psychomotorisch therapeut, bewegingsagoog, diëtist, psycholoog, orthopeed, revalidatiearts, orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker. Wij brengen u in contact met de juiste specialisten.

Wij vinden het belangrijk dat de behandeling zo goed mogelijk bij uw dagelijkse leven past. Zo zorgen we voor het beste resultaat.

Actieve coaching

Tijdens de behandeling wordt u gemotiveerd door de fysiotherapeut die ook uw begeleiders en verzorgers coacht. Uw behandelprogramma wordt in nauw overleg met u, uw begeleiders, (mantel)zorgers en familie samengesteld. Wij vinden het belangrijk dat de behandeling goed bij u past.

Britt, fysiotherapeut:

“...ik werk graag met onze cliënten omdat hun problemen en hulpvragen zo divers zijn. Elke cliënt met epilepsie is anders. Bij ieder van hen ga ik op zoek naar de meest passende benaderingswijze en therapie. Er is geen gouden standaard...”

Ingrid, ergotherapeut:

“...samen elke dag opnieuw het leven van onze cliënten een stukje aangenamer proberen te maken, dát is waar we het voor doen...”