Bijdrage aan Innovatie: Metselrobot in actie

Datum
Tag
Nieuws
Schrijf u in voor de nieuwsbrief

In samenwerking met de aannemer Pellikaan, het startup techbedrijf Monumental en het bouwteam van SEIN heeft een metselrobot als proef een aantal muren op het bouwterrein van het nieuwe dagactiviteitencentrum van SEIN Cruquius gemetseld.

Hoe deze samenwerking tot stand kwam

Monumental benaderde onze aannemer, Pellikaan, met het voorstel om als proef de metselrobot een aantal muren te metselen. Zowel SEIN als Pellikaan omarmen innovatie en stemden in met deze proef. Pellikaan zorgde voor de benodigde specie en stenen, die vervolgens door de metselrobot werden verwerkt tot een muur.

Hoe de metselrobot werkt

De metselrobot opereert autonoom dankzij AI en het digitale 3D-ontwerp van het gebouw. Hij projecteert de te metselen muur, controleert en corrigeert zichzelf. Twee zelfsturende voertuigen ondersteunen hem: één voor het aanleveren van specie en één voor het transporteren van de stenen. Deze voertuigen reageren op de behoeften en voortgang van de robot, die zichzelf verplaatst op basis van de voortgang van het metselwerk. De fysieke arbeid beperkt zich tot het leveren van voldoende specie en stenen aan de voertuigen.

Innovatie in de bouw

Hoewel de bouw nog steeds afhankelijk is van menselijke arbeid en deskundigheid, wordt er concrete vooruitgang geboekt in mechanisering, digitalisering en robotisering van bepaalde aspecten van het proces. Gebouwen worden al langer digitaal driedimensionaal ontworpen (getekend) en veel grondstoffen of halffabricaten van veel gebouwonderdelen worden in fabrieken volledig geautomatiseerd gemaakt. Maar het werken met AI (Artificial Intelligence) in de bouw zelf staat nog in de kinderschoenen. Daarom was het een primeur voor SEIN dat een deel van het nieuwe gebouw met behulp van een metselrobot werd gemaakt.

Dankbaar voor de bijdrage aan innovatie

Ondanks dat de metselrobot in zijn eerste fase van innovatie al goed functioneert, is verdere ontwikkeling nodig om op grotere schaal bruikbaar te zijn. Voorlopig wordt de proef niet uitgebreid naar een volledige samenwerking. De proef heeft voor SEIN of Pellikaan geen extra kosten met zich meegebracht en heeft evenmin vertraging veroorzaakt in de bouwwerkzaamheden. 

SEIN, Pellikaan en Monumental kijken met tevredenheid terug op dit innovatieproces en de bijdrage die zij hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling ervan.