Ambulant schoolbegeleider

De ambulant begeleider begeleidt kinderen, ouders en school bij gedrags- en/of leerproblemen als gevolg van de epilepsie. Welke begeleiding er wordt geboden, is afhankelijk van de vraagstelling en de indicatie. Er zijn verschillende begeleidingsovereenkomsten. Het doel is natuurlijk altijd om het naar school gaan voor het kind makkelijker en plezieriger te maken.

De begeleiding wordt door heel Nederland gegeven, zowel in het reguliere basis- en het voortgezet onderwijs als in het beroepsonderwijs.  

Lees meer op de website van school De Waterlelie over ambulante begeleiding.

schoolbegeleiding