Logopedie SEIN Zwolle

De logopedisten van SEIN onderzoeken en behandelen spraak,- taal- en communicatieproblemen. Ook onderzoeken en behandelen ze stoornissen in eten, drinken en speekselbeheersing. Daarbij letten ze in het bijzonder op de relatie met epilepsie en/of medicatie.

Voor wie is logopedie?

Zowel kinderen als volwassenen kunnen – door een arts – naar logopedie verwezen worden. Logopedie is er zowel voor poliklinische patiënten als voor patiënten die in de kliniek van SEIN in Zwolle zijn opgenomen.

Onderzoek logopedie

Een onderzoek door de logopedist kan bijvoorbeeld bestaan uit een gesprek, een video-opname of een aantal tests.
Na het onderzoek maakt de logopedist een verslag van de onderzoeksresultaten. Deze resultaten worden besproken met de verwijzend arts en/of het behandelteam. Samen stellen zij een advies op. Dat advies wordt vervolgens met u besproken.

Advies en behandeling logopedie

Na het onderzoek is het mogelijk dat de logopedist de patiënt en zijn ouders, partner of andere betrokkenen instrueert en begeleidt. De logopedist geeft adviezen en helpt deze toe te passen in de praktijk van alledag. Als het nodig is krijgt u of uw kind een logopedische behandeling.