HomeMeer informatiebronnen

Meer informatiebronnen

Er zijn verschillende organisaties die informatie bieden over epilepsie. 

Epilepsiefonds

Het Epilepsiefonds subsidieert onderzoek en geeft algemene voorlichting over epilepsie. Bijvoorbeeld: Wat is epilepsie? Hoe zit het met autorijden en mag een kind met epilepsie op zwemles?

Meer informatie op de website van het Epilepsiefonds of bel met de Epilepsie Infolijn 0900 821 24 11 (10 cent per minuut). 

Patiëntenvereniging EVN

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de landelijke patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. De EVN organiseert informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten, zoals het epilepsie café. Maar bijvoorbeeld ook speciale bijeenkomsten voor ouders van kinderen met moeilijk instelbare epilepsie, een epilepsiesyndroom of een verstandelijke beperking.

Meer informatie op de website: Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)

Stichting ZIE

De Stichting ZIE (Zorg Intensief en Epilepsie) -opgericht door ervaren ouders- zet zich in voor alle gezinnen met een kind met epilepsie.

Vera Vitaal

Vera Vitaal ondersteunt jongeren met epilepsie en hun naasten. Hoe ga je om met epilepsie? Die vraag staat centraal als je je kwaliteit van leven met epilepsie wilt verbeteren.

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/