Verpleegkundige

De verpleegkundigen in de kliniek begeleiden en observeren de patiënt gedurende de opname. Ook geven de verpleegkundigen voorlichting over diverse aspecten van de epilepsie. Daarnaast is iedere verpleegkundige contactpersoon voor een of twee patiënten.

De verpleegkundigen houden uw dossier bij en zorgen voor een goede terugkoppeling van de observaties van de patiënt aan de neuroloog en andere behandelaars van het behandelteam.

EEG-verpleegkundige

De verpleegkundigen werkzaam op de afdeling voor EEG-onderzoek zijn verantwoordelijk voor de voortgang van de registratie, naast het verrichten van verpleegkundige handelingen.

Verpleegkundige observatie