Klinisch geneticus

Het is belangrijk om te weten of er bij de epilepsie van u of uw kind een erfelijke factor meespeelt. Van sommige erfelijke vormen van epilepsie is namelijk bekend dat deze niet met bepaalde medicatie moet worden behandeld, omdat de patiënt daar alleen maar slechter van wordt.

De vraag of de epilepsie erfelijk is, kan ook in andere situaties een rol spelen. Bijvoorbeeld als u nog andere kinderen heeft, die zelf graag een kind willen. Als de (kinder)neuroloog daar aanleiding voor ziet, wordt er in overleg met u een afspraak gemaakt met de klinisch geneticus. Zo nodig vindt er dan DNA-onderzoek plaats.