Maatschappelijk werk

Epilepsie heeft invloed op je persoonlijke leven. Als u aanvallen heeft kan dat bijvoorbeeld vragen oproepen op school, bij sollicitaties, op het werk en thuis. De medisch maatschappelijk werker kan u helpen om met deze vragen en de (emotionele) impact van epilepsie / aanvallen te leren omgaan. 

Gespecialiseerd

Bij SEIN werken medisch maatschappelijk werkers die u graag helpen bij uw vragen en problemen over epilepsie. Zij hebben specifieke kennis over de gevolgen van epilepsie op het dagelijks leven. Zij zijn werkzaam op  alle (poli)klinische afdelingen van SEIN. 

Waarmee kunt u bij maatschappelijk werk terecht?

Een aantal onderwerpen waarbij de medisch maatschappelijk werkers van SEIN u kunnen ondersteunen:

  • Het omgaan met spanningen en angst voor aanvallen (van uzelf, uw partner, kinderen of anderen).
  • Acceptatie van epilepsie en de beperkingen die epilepsie met zich meebrengt.
  • Vragen over kinderwens, zwangerschap en verzorging baby.
  • Problemen in relatie tot de omgeving. Denk aan gezin, familie, werk, school, opleiding, vriendengroep.
  • Risico’s in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld bij reizen met eigen of openbaar vervoer, zwemmen, fietsen of het uitoefenen van hobby’s.
  • Begeleiding en ondersteuning voor, tijdens en na een opname in de kliniek.
  • Begeleiding bij het traject epilepsiechirurgie of Nervus Vagus Stimulatie (NVS).
  • Wet- en regelgeving, ondersteuning bij het aanvragen van vergoedingen, voorzieningen en aanpassingen.

Multidisciplinaire behandeling

Bij SEIN wordt multidisciplinair gewerkt. Dit betekent dat de medisch maatschappelijk werker in overleg met u en de behandelend neuroloog samenwerkt met andere gespecialiseerde medewerkers, zoals een arbeidsconsulent, een psycholoog of een ambulant schoolbegeleider.