Home(Poli)kliniek voor epilepsieHulpmiddelenOnderzoek naar aanvals-alarmsystemen

Onderzoek naar aanvals-alarmsystemen


Wat maakt een epilepsie alarmsysteem tot een betrouwbaar systeem?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar goede en betrouwbare alarmsystemen. Daarbij wordt onder andere gelet op:

  • Hoeveel grote en kleinere aanvallen er worden gezien; hoeveel worden er gemist
  • Hoe snel gaat het alarm af; aan het begin van een aanval of later
  • Hoeveel valse alarmen 
  • Het draag-gemak; hoe comfortabel en prettig is het systeem in gebruik 
  • Hoe storingsgevoelig is het apparaat
  • etc.

Twee groepen

Het onderzoek van nu focust  zich op twee belangrijke, hoopgevende groepen:

  1. Contact alarmsystemen. Oftewel apparaatjes die direct op de huid gedragen worden.
  2. Alarmsystemen op afstand. Bijvoorbeeld een slimme camera of microfoon  

 

1. Onderzoek contact alarmsystemen 
In 2019 publiceerde SEIN in samenwerking met het TeleEpilepsie Consortium onderzoeksresultaten van de 'Nightwatch', een soort band die 's nachts om de bovenarm gedragen wordt. Het bleek dat de Nightwatch maar liefst 85% van de aanvallen te signaleren bij volwassenen met een geestelijke beperking in een klinische setting. Een veel betere score dan alarmsystemen tot nu toe. Op dit moment onderzoekt SEIN* hoe de Nightwatch het doet bij kinderen in de thuissituatie. Er wordt gekeken naar hoeveel (grote) aanvallen de Nighwatch detecteert, hoeveel loos alarm de Nightwatch geeft, en naar de effecten op slaap, stress en gezondheid bij de ouders. Ook hier zijn de eerste resultaten bemoedigend. Lees meer

Daarnaast loopt er op dit moment een onderzoek naar de wensen van gebruikers. Hoe gevoelig moet het alarmsysteem zijn, wat meet het wel en wat niet? Hoeveel loze alarmen wil men voor lief nemen? Is het belangrijk om de aanval terug te kunnen zien met een filmpje? Is een aanvalsdagboek handig? Willen ouders en professionele verzorgers hetzelfde of hebben zij andere wensen?

2. Onderzoek alarmsystemen op afstand 
Sommige mensen komen moeilijker in slaap met een armband om of met snoeren en draden aan het bed. Voor hen kunnen contactloze alarmsystemen als de slimme camera’s en slimme microfoons een uitkomst bieden.

Op basis van een enorme database met ‘gewone’ slaapgeluiden of –beelden, kunnen dit soort systemen afwijkingen herkennen die horen bij een zware epileptische aanval. Dit soort systemen zijn nog niet op de markt, maar worden wel volop getest. Met name het onderzoek naar slimme video-alarmsystemen loopt voorop: het systeem werd al eerder getest bij een groep volwassenen, en uit recent onderzoek van SEIN in samenwerking met TeleEpilepsie Consortium blijkt dat het alarm ook goed werkt bij kinderen in hun thuisomgeving. Lees meer

Trial advies alarmsysteem

Op dit moment loopt er bij SEIN een klinisch adviesprogramma waarbij mensen met epilepsie meerdere alarmsystemen tegelijkertijd kunnen ‘uitproberen’. Zo wordt duidelijk welk apparaat bij die patiënt het meest betrouwbaar is en het beste bevalt.

Tijdens de pilot-fase komen alleen patiënten van SEIN in aanmerking voor het adviesprogramma. Later wordt het programma ook toegankelijk voor anderen. 

 

 

https://comicsnake.com/dc-comics/ magazine-pdf.net comics-all.com/