Epilepsie en leefregels

Het hebben van epilepsie heeft invloed op het dagelijks leven en op de kwaliteit van leven. Hoe iemand dit ervaart, is persoonlijk: de ene mens is de ander niet. Vooral als er regelmatig aanvallen optreden, brengt dat risico’s met zich mee. Welke risico’s dat zijn, is afhankelijk van de soort aanvallen en hoe iemands leven er uit ziet.

Zo normaal mogelijk

Daarom is het lastig om algemene leefregels te geven. Leefregels worden alleen nog in heel duidelijke gevallen gegeven. Tegenwoordig is het de opvatting om een zo normaal mogelijk leefpatroon aan te houden. Daarbij probeer je de risico’s zo klein mogelijk te houden door het nemen van passende maatregelen. Je maakt telkens afwegingen: wat vind ik een aanvaardbaar risico en wat niet.

Hulp bij afwegingen

Meestal lukt het wel om een keuze te maken die past bij je leven. Soms is het moeilijker om een goede afweging te maken. Dan kan informatie van de behandelend arts, lotgenoten of andere (ervarings)deskundigen helpen om tot een keuze te komen. In sommige algemene ziekenhuizen zijn epilepsieconsulenten werkzaam.
Bij SEIN werken diverse disciplines op wie je een beroep kunt doen, zoals de verpleegkundig specialist, arbeidsconsulent of medisch maatschappelijk werker.